Skip to main content

Verkenning herinrichting Laarkerk

herinrichting laarkerk zuidlarenDe wijkraad heeft ingestemd met het instellen van een werkgroep ‘Verkenning herinrichting Laarkerk’. De werkgroep zal zich bezig gaan houden met inventarisatie van wensen/ideeën ten aanzien van herinrichting van gebouw en terrein, daar kostenplaatjes van maken, eventuele faseringen voor te stellen en een advies uitbrengen naar de wijkraad. Deze kan dan de voorstellen afwegen en besluiten of de wijkraad zelfstandig over voorstellen kan besluiten of dat voor een voorstel de gemeente eerst gehoord moet worden of in uitzonderlijke gevallen instemming van de gemeente gewenst is.

Vanuit de kerkrentmeesters is er vertegenwoordiging en er zijn ideeën voor de voorzittersrol maar we zoeken ook gemeenteleden die hier aan bij willen dragen. Misschien heeft u zelf ideeën, maar het gaat vooral ook om het vertalen van ideeën naar kosten, doorlooptijd, samenhang van ideeën, eventuele fasering die zou kunnen worden aangebracht of juist als zelfstandige onderdelen te realiseren.

U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de kerkrentmeesters Hans Buikema voorzittercvk@laarkerk.nl
De beoogd voorzitter zal samen met de kerkrentmeesters mensen benaderen om deel te nemen aan de werkgroep.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail