• Start
  • Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid

'Week van gebed voor eenheid 2022 pkn anloo zuidlarenLicht in het duister' is het thema van de gebedsweek voor eenheid in 2022. Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we als christenen wereldwijd tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema 'Licht in het duister' naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüsevangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Meedoen aan de gebedsweek in Zuidlaren
De gebedsweek vindt plaats van zondag 16 tot en met zondag 23 januari. In de verschillende onlinekerkdiensten van de zondagen 16 of 23 januari wordt er aandacht aan geschonken. Normaal gesproken vinden er door de week gebedsbijeenkomsten in de kerken plaats. Helaas kan dit nu niet doorgaan vanwege corona en willen wij jullie vragen thuis mee te bidden. Meer informatie kun je vinden via www.weekvangebed.nl.
Voor gebedsboekjes kun je contact opnemen met Arlene Haveman, ze zorgt er dan voor dat u een boekje thuisbezorgd krijgt: 06 5351 9776 of e-mail: ahaveman@planet.nl.
De Week van gebed voor eenheid loopt uit op de oecumenische dienst in de Laarkerk op zondag 23 januari.

Gebedsgroepen van de Dorpskerk, Franciscus parochie, Kandelaarkerk, Laarkerk, Magnuskerk en de Rank.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren