Skip to main content

Corona update

corona update pkn anloo zuidlarenMagnuskerk
We handhaven voorlopig de anderhalve meter maatregel. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om naar de kerkdienst te komen. Wel verzoeken we u dringend om weer een mondkapje te dragen tijdens het lopen in de kerk – wanneer u zit mag het af. Zingen blijft toegestaan. Het collecteren doen we vanaf zondag via drie(!) collectezakken in de doorgang van schip naar kerk.
Wanneer u de dienst wilt bijwonen moet u wel van tevoren een plaats reserveren via de website www.pknanloozuidlaren.nl
Als u niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u de dienst volgen via kerkomroep.nl
Dit kan ook op een later moment.

Laarkerk
Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> kerkdienst
Voor de kerkdienst betekent het dat we nog steeds met mondkapjes ons verplaatsen in het gebouw maar nu ook weer 1,5m afstand gaan houden in de zaal. Dus lege banken tussen bezette banken en in de banken 1,5m onderling afstand. Na de dienst zullen we vooralsnog geen koffie schenken. Leuk is anders, maar we willen de zorg niet overbelasten. Update (20-11): Helaas zijn de besmettingen ernstig toegenomen en dreigt de zorg er onder te bezwijken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen dus we houden ons aan de maatregelen als thuisblijven als we klachten hebben, verplaatsen met mondkapje in het gebouw, 1,5m afstand en daar komt nu bij dat we ‘ingetogen’ zingen.

Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> vergaderingen
Voor vergaderingen geldt ook dat we weer 1,5m afstand zullen moeten houden, naast dat we met mondkapje op verplaatsen in het gebouw. Dat betekent dat een overleg al gauw in een grotere zaal moet worden gehouden dan voorheen. Kijk op de site in de agenda of de gewenste ruimte nog beschikbaar is. 

Dorpskerk
Voor de kerkdiensten in de Dorpskerk geldt dat we u vragen om zich aan de algemeen geldende regels te houden en ook niet naar de kerk te gaan als u zich niet goed voelt. In de kerk willen we u vragen om elkaar de ruimte te geven en zo nodig de aanwijzingen van de dienstdoende kerkenraadsleden op te volgen. Vooralsnog hoeft u zich niet aan te melden voor de dienst. Wel willen we u vragen om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail