Skip to main content

Rommelmarkt zaterdag 23 april 2022

rommelmarkt logoInleiding
“ it giet oan” zoals de friezen zeggen, helemaal zeker is het natuurlijk niet, maar we zijn weer gestart met de voorbereidingen van de rommelmarkt 2022. Per slot van rekening is de Zuidlaardermarkt dit jaar ook gehouden.

Rommelmarkt op kleinere schaal
We hebben als rommelmarktcommissie besloten om het wat kleiner te gaan organiseren. De afgelopen jaren was het groot, groter , grootst. Het dreigt een beetje uit zijn voegen te barsten. Het belangrijkste doel van de rommelmarkt, de saamhorigheid in de gemeente, komt ook prima uit de verf met een kleinschaliger uitvoering.

Rommelmarkt kleinere schaal, hoe gaan we dat doen? Allereerst door te zorgen dat we minder rommel en meer goed verkoopbare spullen binnen krijgen. We gaan het aantal inbreng dagen verminderen en op de inbreng zaterdagen zal kritisch worden gekeken wat er aangeboden wordt. We nemen niet alles wat wordt aangeboden meer aan. Onverkoopbare rommel moet maar weer mee terug naar huis. Ook het totale assortiment zullen we wat beperken, sommige zaken leveren nauwelijks geld op en er is veel nawerk bij het storten van restafval, wat bovendien veel kosten met zich meebrengt. (Wat ten koste gaat van de opbrengst!) Verder willen we kijken of we een aantal stands wat kunnen verkleinen of zelfs helemaal niet meer opbouwen. Hierover krijgen jullie later wel meer details te horen.
Letterlijke rommel moet weer mee naar huis. Ook een aantal categorieën zullen we helemaal niet meer innemen. Hierover ontvangt u later meer concreet bericht.
Ook de catering zal wijzigen; er worden veel kosten gemaakt en dat willen we graag anders.

Vrijwilligers
De hele rommelmarkt staat of valt bij de vrijwilligers. Afgelopen jaren waren we totaal met meer dan 200 mensen in de weer. De vraag is dus: doe je weer mee in 2022? Als je mee wilt doen stuur dan een email naar rommelmarkt@laarkerk.nl en geef aan of je mee wilt doen op de volgende dagen:
o Rommel innemen op de inbreng-zaterdagen
o Opbouw van de tenten in de week voorafgaand aan de markt
o Helpen op de marktdag zelf met verkopen, catering etc etc
o Afbouw en opruimen van de tenten in de week na de markt
Voor de commissie is het van belang op voorhand te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen

Tot slot:
Als we er met ons allen de schouders onder zetten, dan kan de rommelmarkt 2022 weer als vanouds gezellig worden. Ook al is het allemaal wat kleiner dan de afgelopen jaren.
En denk er aan: 23 april 2022 is het zover!!

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail