Skip to main content

Brugdienst

brug dienst pkn anloo zuidlaren webZoals u in Samenklank heeft kunnen lezen, zullen de oudste kinderen van de kindernevendienst de overstap maken naar de brugklas en daarmee komt een einde aan hun tijd op de basisschool. De brugdienst wordt dit jaar gehouden in de Dorpskerk. Omdat we nog steeds nog met corona beperkingen te maken hebben is een kerk sneller vol dan normaal. De Dorpskerk zal op 27 juni “vol” zijn met de families van de overstappende kinderen. U zult in de week voorafgaand aan de dienst van de 27ste bij de aanmelding het bericht zien dat de dienst al vol is.

Het thema van de brugdienst zal ook het thema van de preek van ds. Van Slooten in de Laarkerk zijn. Dus de mensen die graag fysiek een kerkdienst bijwonen, kunnen zich aanmelden voor de dienst in de Laarkerk.
Het is van belang om de website in de gaten te houden, want als de overheid zijn maatregelen aanpast (hopelijk in de vorm van verruiming van de mogelijkheden) zullen we ook de toegankelijkheid van de kerkdiensten aanpassen. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail