Skip to main content

Coronabeleid Dorpskerk

Nu het aantal coronabesmettingen terugloopt, kan er geleidelijk weer meer. Ook voor het kerkbezoek ontstaat er weer meer ruimte. De kerkenraad van de Dorpskerk laat zich leiden door de routekaart die de gezamenlijke kerken hebben opgesteld en die zich richt op het dreigingsniveau zoals dat voor een veiligheidsregio vastgesteld wordt. Voor Drenthe zitten we nu op het niveau “zorgelijk” en dat houdt in dat er eventueel gezongen mag worden op praatniveau of door maximaal 12 voorzangers op normale manier. De kerkenraad heeft besloten te blijven werken met voorzangers tot er weer gewoon gezongen mag worden en dat mag volgens de routekaart als we op het niveau “waakzaam” zitten. Helaas hebben we nog wel te maken met de 1,5 m. maatregel waardoor we vooralsnog maar 30 kerkgangers kunnen ontvangen. Zodra er weer gewoon gezongen mag worden, kan ook het koor van de kerk gebruikt worden voor de kerkgang en dan kunnen we in ieder geval 50 mensen ontvangen.
Zolang er nog een dreigingsniveau gehanteerd wordt, moeten we blijven werken met aanmelding voor de dienst en registratie van de kerkgangers. Aanmelding via de website gaat heel eenvoudig, maar als u dat ingewikkeld vindt, kunt u ook bellen met mevr. Van Dam 0598-390056.
Als het weer het maar enigszins toelaat drinken we na de dienst buiten een kopje koffie. We hopen u te mogen begroeten op zondagmorgen.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail