• Start
  • Vanuit de Denktank en de Wijkraad Laarkerk

Vanuit de Denktank en de Wijkraad Laarkerk

Na een proces van twee jaar heeft de Denktank een uitgebreid visiestuk geschreven als eindrapport van hun zoektocht.

Op 12 april is de uitgebreide rapportage van de Denktank door hen besproken en toegelicht in de Wijkraad. Unaniem was de Wijkraad van mening dat het rapport weldoordacht en goed opgezet is en dat het nu zaak is om dit traject een vervolg te geven. Dat moeten we natuurlijk met de hele gemeente samen gaan doen. Daarom is het rapport vanaf maandag 26 april via de website beschikbaar en wordt het mee gestuurd met de zondagsbrief. LaarkerkTV is gevraagd een visuele invulling te geven aan de belangrijkste onderdelen. Mocht u geen mogelijkheden hebben het document online te lezen, dan kunt u een papieren exemplaar ontvangen. Dit kan aangevraagd worden via de scriba. We hopen van harte dat zoveel mogelijk gemeenteleden kennis nemen van het visiestuk omdat het de aanzet is om met elkaar te spreken over hoe we ons geloof en kerkzijn in willen vullen, nu en in de toekomst.

De titel van het visiestuk is: "liefde ervaren, liefde doen". We willen Gods liefde ervaren in ons leven, maar ook Gods liefde concreet vormgeven, in het dorp en in de wereld. Dat klinkt misschien nog wat abstract maar in dit visiestuk staan hierover voorbeelden en voorzetten om over na te denken. De Wijkraad deelt de mening van de Denktank dat het nu tijd is voor de volgende stap. We willen graag met de hele gemeente nadenken wat we met het visiestuk willen. Gaan we alle praktische adviezen opvolgen, of gaan we het anders uitwerken? Gaat het plan te ver of niet ver genoeg? Zijn we het eens met de uitgangspunten?

We gaan het samen beleven. We starten de komende tijd met het zoeken naar verschillende manieren om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het doel is dat we samen tot een draagvlak komen om veranderingen in gang te zetten. Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen naar aanleiding van wat u leest of ziet, dan kunt u mailen met denktank@laarkerk.nl of bellen met de scriba. Alle vragen en opmerkingen zullen we verzamelen en als ‘veel gestelde vragen' (FAQ) worden geplaatst op de website. We zullen niet individueel ingaan op uw vragen, maar nemen dit mee op de website of in de Samenklank. Hierdoor kunnen we als gemeente transparant dit proces doorlopen. We gaan op reis en vragen aan u om met ons mee te gaan.
Lees het rapport via deze link :-> pdfVisiestuk is: "liefde ervaren, liefde doen"587.73 KB

Lezing ds. Wouter Slob 

Op 10 maart hield ds. Wouter Slob een lezing voor de brede kerkenraad, dwz alle leden van de drie kerkenraden van de federatie. De brede kerkenraad vergadert jaarlijks één keer gezamenlijk om de onderlinge binding te bevorderen.

De lezing was gericht op de toekomst van de kerk. Na een overzicht over de geschiedenis van het Christendom opperde ds. Slob een aantal punten waarover we zouden kunnen nadenken om als kerken middenin deze zich voortdurend veranderende wereld te staan. Anders gezegd: het evangelie vorm te geven in onze huidige tijd.

Na afloop hebben de drie wijkraden besloten dat we een link aan onze gemeenteleden sturen zodat zij als ze dat willen deze lezing ook kunnen beluisteren en bekijken. Het zou wellicht een aanzet kunnen zijn voor een fundamentele gedachtewisseling hoe we als verschillende gemeentes verder kunnen werken aan vernieuwing - ook in federatief verband. Dat is nu natuurlijk een belangrijk punt waar bijvoorbeeld de Denktank van de Laarkerk ook mee bezig is en goed op aansluit. De lezing is zo gebracht dat het geen basis beleidsstuk is voor besluitvorming - zo concreet is het ook niet bedoeld. Het is vooral voer om over na te denken en het biedt iedere gemeente alle ruimte.  

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren