Skip to main content

Actie kerkbalans Laarkerk

kerkbalans banner pkn anloo zuidlarenDe actie kerkbalans 2021 ligt weer achter ons. In de week van 25 januari 2021 hebben ongeveer 30 vrijwilligers de enveloppen verspreid. In verband met de coronamaatregelen hebben we gekozen voor het alternatief, om de envelop op te laten sturen in plaats van ze bij u op te halen, om het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken. Namens het college van kerkrentmeesters wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt bijzonder hartelijk danken. Op dit moment hebben we ongeveer de helft van de verzonden enveloppen ingevuld retour ontvangen. Vriendelijk doch dringend verzoek wanneer u de toezegging nog niet heeft ingevuld dit voor vrijdag
12 februari 2021 alsnog te doen, dit in verband met verwerking van de gegevens voor eind februari! U kunt de toezegging ingevuld toesturen aan:

Dhr. J.B. Groenewold
De Millystraat 23
9471AG Zuidlaren

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail