Skip to main content

Vastenmaaltijden

vastenmaaltijd pkn anloo zuidlaren 2021Vorig jaar moesten de vastenmaaltijd plompverloren worden afgebroken, dit jaar zijn we voorbereid.
Want we willen ze door laten gaan, in een combinatie van virtueel bij elkaar komen en een gedeelde liturgie.

Het plan is als volgt: de deelnemers zorgen voor en gebruiken de broodmaaltijd in hun eigen huis. Het voorbereidende gedeelte delen we via de computer (programma Zoom, wie er niet mee is vertrouwd kan hulp krijgen). Na het gebed sluiten we de online-sessie af en gebruiken we de maaltijd thuis. We eindigen ook apart, maar wel met dezelfde liturgie. Iedere week worden de afsluitende gebeden toegestuurd en kan iedereen zo de maaltijd besluiten. Er wordt ook een liedsuggestie gedaan; durven we het aan om na de maaltijd te zingen?
Als we in de loop van het voorjaar weer samenkomsten zouden kunnen beleggen, kunnen we wellicht overstappen naar de vertrouwde plek.
Wie mee wil doen, krijgt de gelegenheid om zelf ook een bijdrage te leveren, ofwel met een gebed en lezing, ofwel met de kleine overweging. Opgave is nodig om de computerverbinding te kunnen maken. De eerste maaltijd is op 17 februari en begint om 18.00 uur.
Info en aanmelding: Aline Sikkema (alinesikkema@laarkerk.nl) of Wouter Slob (wouterslob@laarkerk.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail