Skip to main content

Week van gebed voor eenheid - 17 januari t/m 24 januari

week van gebed pkn anloo zuidlarenBlijf in mijn liefde – Johannes 15:9b – is dit jaar gekozen als uitgangspunt voor de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf, hij wijst op de verbondenheid met hem als bron van de vrucht van eenheid. De weg naar de ander en de zorg voor de wereld. Jezus wil ons zijn vreugde geven.
Helaas zijn we door corona niet in staat deze week iedere dag bij elkaar te komen in de verschillende kerken in Zuidlaren en Anloo om samen te stil te zijn, te lezen, te zingen en te bidden. Maar we kunnen wel ieder in zijn/haar eigen huis, het rooster volgen dat daarvoor is gegeven. 
Het is bijzonder te weten dat deze week door christenen over de hele wereld dezelfde Bijbelgedeelten gelezen zullen worden en gebedspunten zullen worden gedeeld.

Leesrooster:
Zondag 17 januari: 

Johannes 15: 16a. Geroepen door God. ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie’.
Lezen: Genesis 12: 1-4 en Johannes 1: 35-51.
Bidden:
- mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen en zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.
- mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om op een andere plek te getuigen van Gods liefde.

Maandag 18 januari
Johannes 15:4a. Verborgen groeien. ‘Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie’ .
Lezen: Efeziërs 3: 14-21 en Lucas 2:41-52.
Bidden:
- ook voor… jezelf. Dat je in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren. 
- mensen in je eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van jouw verbondenheid met Christus.

Dinsdag 19 januari - Johannes 15:12. 'Eén lichaam vormen. ‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad'.
Lezen: Kolossenzen 3: 12-17 en Johannes 13: 1-15, 34-35.
Bidden:
- ook voor jouw geloofsgemeenschap, dat elkaar en anderen mag dienen, zoals Jezus ook deed.
- voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.

Woensdag 20 januari - Johannes 15:15. Samen bidden. ‘Ik noem jullie geen knechten meer, maar vrienden’.
Lezen: Romeinen 8: 26 – 27 en Lucas 11: 1-4
Bidden:
- ook voor Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukkers.
- ouders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God is.

Donderdag 21 januari - Johannes 15:3. Veranderd door het Woord. ‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb’.
Lezen: Deuteronomium 30: 11-20 en Matteüs 5: 1-12
Bidden:
- ook voor de voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn/haar eigen taal kan lezen.
- voor hen die de pijn ervaren van onrecht of verdrukking hebben te verduren. Bid dat ze God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.

Vrijdag 22 januari - Johannes 15: 16b. Liefde tonen. ‘Ga op weg en draag een vrucht die blijft’.
Lezen: Genesis 18: 1-5 en Marcus 6: 30-44
Bidden:
- ook voor hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
- onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven zijn voor tekort.

Zaterdag 23 januari - Johannes 15:5a. Groeien in eenheid. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’.
Lezen: 1 Korintiërs 1: 10-13 en Johannes 17: 20-23
Bidden: 
- voor je eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
- jezelf, dat je oog mag hebben voor de waarden van de traditie van anderen.

Zondag 24 januari - Johannes 15:11. Heel de schepping. ‘Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’.
Lezen: Kolossenzen 1:15-20 en Marcus 4: 30-32
Bidden:
- voor vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
- herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail