Skip to main content

Online dinner

running dinner laarkerk zuidlarenMisschien valt het u op, in de titel ontbreekt het woord running. Dit is bewust gebeurd, we hielden er rekening mee dat we onze plannen zouden moeten bijstellen en doen dat nu daadwerkelijk. Er lijkt nog geen versoepeling van coronamaatregelen aan te komen en ook het afhalen van maaltijden kan een bron van besmetting zijn.

Daarom gaan we op 12 februari niet voor een ander, maar wel sámen koken. Tijdens een online ontmoeting kan iedereen ‘koken onder begeleiding’, een kookworkshop. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de wijntips en er is, ook voor gezinsleden die minder actief zijn in de keuken, een Bijbelse quiz. Opgave kan t/m 9 februari, deelnemers krijgen na opgave alle nodige informatie.
Dus nog steeds, graag tot 12 februari!

Hartelijke groeten, namens het wijkteam Zuid,
Tineke Scholte, tinekescholte@laarkerk.nl, 050 4093223

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail