Skip to main content

Kerkbalans 2021

kerkbalans banner pkn anloo zuidlarenIn januari gaat de Actie Kerkbalans 2021 weer van start. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken de kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke gemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren voor hun eigen kerk. De kerk krijgt geen subsidie en is daarom voor onderhoud van gebouw(en), de koffie, personeel en maatschappelijke projecten afhankelijk van de bijdrage van haar leden, van mensen zoals u.

Voor de campagne van 2021 is het thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. De actieperiode loopt landelijk van 16 januari t/m 30 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee en geef ruimhartig. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Charles van der Pal charlesvanderpal@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Jan Groenewold kerkbalans@laarkerk.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers van de Magnuskerk worden gevraagd de enveloppen op donderdagavond 14 januari 2020 op te halen in de en de antwoordenveloppen in te leveren op maandagavond 1 februari. Op beide avonden in de Magnuskerk tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen
maandag 25 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur ophalen in de Meent
Inleveren van de formulieren: Donderdag 4 februari tussen 19.00 en 20.00
uur. Mochten de coronamaatregelen aanleiding geven tot een andere opzet van brengen en halen van de enveloppen dan zullen de vrijwilligers hier tijdig over worden ingelicht! 

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 13 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 27 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk. Ook voor ons geldt dat indien de coronamaatregelen aanleiding geven voor aanpassing van het halen en brengen van de enveloppen de vrijwilligers hier tijdig over zullen worden ingericht. 

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal €60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kies u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kan u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de college van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail