Skip to main content

500 seconden wake

500 seconden pkn anloo zuidlarenAls Protestantse Gemeente Anloo - Zuidlaren sluiten we ons aan bij de oproep om tijdens de advent, aansluitend aan de reguliere kerkdienst, een wake te houden van 500 seconden om stil te staan bij de vluchtelingenkinderen op Lesbos.

De situatie van kwetsbare vluchtelingen op Lesbos blijft ons bezig houden. We kunnen en mogen niet
wegkijken, zeker niet in de periode van Advent, waarin we de komst van het Kind van de vrede
verwachten.We geven gehoor aan de oproep om in deze vier weken aansluitend aan onze
kerkdienst een korte wake te houden, waarin we 500 seconden stil staan bij hun lot.

De eerste Adventszondag 29 november markeert tevens het begin van de nationale collecte voor vluchtelingenkinderen georganiseerd door Kerk in Actie. De laatste Adventszondag 20 december valt in het weekend waarin ook de Internationale Dag van de Migrant wordt gehouden (18 december).

De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen.
Het is een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid die we breed voelen. Maar tegelijk een gebaar vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht op hun situatie vast te houden en de verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land aan hun verantwoordelijkheden te herinneren.

Veel gemeenten, kerken, organisaties verbinden zich in solidariteit met de vluchtelingen. Ook wij hopen dat deze actie de solidariteit met de vluchtelingen versterkt.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail