• Start
  • Begrotingen kerkrentmeesters en diaconie Dorpskerk

Begrotingen kerkrentmeesters en diaconie Dorpskerk

begroting dorpskerk zuidlarenDe kerkorde schrijft voor dat een kerkenraad, alvorens de begrotingen vast te stellen, inzage moet bieden aan de gemeenteleden in de conceptbegrotingen van zowel diaconie als kerkrentmeesters. De wijkraad van de Dorpskerk nodigt belangstellende gemeenteleden uit om op woensdag 25 november van 19.00 tot 20.00 uur uit in de grote voorzaal van de Zijbeuk kennis te nemen van deze begrotingen. Naast de penningmeesters van beide colleges zijn ook de voorzitter en de scriba van de wijkraad aanwezig. Wij hebben uw ideeën hard nodig in een tijd waarin we als kerk voor grote vragen en uitdagingen staan. Uiteraard zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is om op een veilige manier met elkaar in gesprek te gaan.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren