Skip to main content

Aangescherpte Covid-19 maatregelen 'de Meent'

covid update pkn laarkerk zuidlarenVoor de komende weken gelden aangescherpte Covid-19 maatregelen.
De PKN heeft het volgende aan de gemeenten geadviseerd: “Aan alle protestantse gemeenten wordt een dringende oproep gedaan om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.”
Om hieraan invulling te geven moeten wij het huidige gebruik van de Meent voor bepaalde kerkelijke activiteiten herzien. Het moderamen heeft daarom met de beheerder afgesproken dat er tot nadere orde geen andere kerkelijke activiteiten dan de kerkdiensten in het kerkgebouw kunnen plaatsvinden.
Dit willen we als moderamen via de zondagsbrief en de website met de Laarkerk gemeente communiceren.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail