Skip to main content

Synagogelezing

synagoge lezing pkn anloo zuidlarenSynagogelezing van de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen Drenthe.

Donderdag 1 oktober zal om 20.00 uur de jaarlijkse synagogelezing uitgesproken worden door dr. G. J. van Klinken met als onderwerp: ‘Tussen Jodenzending en verzet. De Kerken in Nederland in oorlogstijd’

Verdere info over inhoud en locatie (mogelijk anders dan Synagoge te Zuidlaren) van deze lezing zal eind augustus rondgestuurd worden. Voor informatie zie de website: www.kerkenisraelnoord.nl.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail