Skip to main content

Mooi bericht uit Ghana

Werk van groep jongeren nu een jaar geleden heeft geleid tot mooi resultaat! 

Precies een jaar geleden waren 34 jongeren en begeleiders uit Zuidlaren, Vries en wat omliggende dorpen in Noord Ghana om te helpen bij het bouwen van lerarenwoningen. Het World Servants project werd gesteund door veel inwoners. Veel mensen deden mee aan de activiteiten waarmee in totaal bijna € 80.000 is gespaard. Alle geld die verdiend is met de eetcafe's, TT stoeltjes schoonmaken, de verkoop van verlichte kerststerren, oliebollen en de Zuidlaarder Scheurkalender 2019 is goed besteed. De groep kreeg onlangs het bericht dat de 3 woningen die gebouwd zijn in gebruik zijn en dat de school ook afgebouwd wordt. Bijna 400 kinderen kunnen nu beter onderwijs krijgen. De wereld veranderen gaat in kleine stapjes. Dit kleine stapje, waar de jeugd zich voor heeft ingezet, heeft voor de mensen in Sumniboma nr. 2 grote effecten. Een mooi resultaat, waar iedereen op zijn manier een steentje aan heeft bijgedragen

Weet u het nog?
Vorig jaar vertrok een groep van 34 jongeren en begeleiders naar Ghana. Het doel was het bouwen van 3 lerarenwoningen. De lokale gemeenschap in Noord Ghana had alle voorbereidingen getroffen. De lokale bevolking had alle stenen gebakken, de fundering was gegraven en er waren goede afspraken gemaakt om samen te gaan bouwen. Vanaf de eerste dag is het een mooi en succesvolle samenwerking geweest. Samen met de mannen en vrouwen (!) uit het dorpje in Noord Ghana werd iedere dag gebouwd aan de gebouwen. En het resultaat kun je zien op de foto's. Drie prachtige woningen en een school waar in plaats van bijna 200 kinderen nu meer dan 400 kinderen (en meisjes) naar toe kunnen.

In gebruik
World Servants houdt goed contact met de partner AG care . Projecten van World Servants zijn niet afgelopen als de jeugdgroep in augustus 2019 weer terug komt in Zuidlaren. De maanden erna is stevig doorgewerkt om ook de school af te krijgen. Inmiddels wonen 5 leraren in de 3 woningen. De afstand om naar Sumniboma te reizen was eenvoudigweg te groot om onderwijzers iedere dag op de school te hebben. De leraren die er nu wonen zijn dus onderdeel van de dorpjes en hebben ook veel contact met de kinderen en de ouders. Op die manier dragen de leraren niet alleen bij aan beter onderwijs, maar ook hebben ze een maatschappelijke rol in de dorpen

Terugkijken
Een project met Word Servants is een geweldige ervaring. De jongeren krijken er met veel trots en voldoening op terug. En sommigen dromen stiekum al weer van een volgend project. Daarvoor moeten we nog een paar jaar wachten, want de bedoeling is dat vanuit de PKN kerken Anloo-Zuidlaren eens in de 4 jaar een dergelijk project georganiseerd wordt. En voor iedereen die niet kan wachten is er ieder jaar de mogelijkheid om met een reis mee te gaan. meer info op www.worldservants.nl, waar de reizen voor 2021 al weer staan genoemd. Voor iedereen die de foto's en verhalen van de reis naar Ghana in 2019 nog eens te bekijken, kun je die vinden op https://www.worldservantsanloozuidlaren.nl/

ghana sumniboma no2 world servants anloo zuildaren

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail