Skip to main content

Vergaderen in de Meent

Vergaderen in juni

De Laarkerk stelt de grote zaal van De Meent alsmede de Kerkenraadskamer beschikbaar voor commissies, werkgroepen en anderen om weer gezamenlijk te overleggen in enigszins fysieke nabijheid.

Voorwaarden:
a. Verplicht reserveren van de ruimte (https://www.pknanloozuidlaren.nl/reserveren-demeent)
b. RIVM richtlijnen als afstand houden, niet komen bij twijfel etc.
c. Namen en telefoonnummers van deelnemers moeten bekend zijn (RIVM verplichting ivm eventueel contactonderzoek)
De deelnemers moeten dat opgeven via https://www.pknanloozuidlaren.nl/reserveren-vergadering-laarkerk waar je kan aangeven voor welke vergadering(en) je je opgeeft.
d. Geen toiletbezoek
e. Er wordt gezorgd dat er schoonmaakspullen zijn zodat elke vergadering na afloop zelf tafels, stoelen en deurkrukken kunnen afnemen.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail