Skip to main content

Het stralende licht is nabij…

In deze tijden van quarantaine en virus-crisis zijn alle samenkomsten van de gemeente opgeschort. Daaronder ook de vastenmaaltijden die in de Magnuskerk worden gehouden. Aline Sikkema heeft als alternatief een meditatie geschreven die in huiselijke kring kan worden (voor-)gelezen bij de lezing van Johannes 12: 20 – 36, het stuk dat voor de vastenmaaltijd van 8 april op het rooster staat. Mogelijk hebben ook anderen dan de deelnemers van de vastenmaaltijden belang bij deze meditatie. Daarom stelt Aline hem beschikbaar op de site van de gemeente.

korenaar pkn anloo zuidlarenFilippus en Andreas gingen naar Jezus toe om tegen Hem te zeggen dat er Grieken waren die Hem wilden ontmoeten. Wat zouden Filippus en Andreas als antwoord verwacht hebben? Iets van; ‘breng ze maar naar mij toe’ of ‘zeg tegen de Grieken dat ik naar hen toe zal komen’. Maar in plaats daarvan snijd Jezus een heel ander onderwerp aan. Hij vertelt Filippus en Andreas over Zijn naderende dood. In hoeverre zullen zij iets van het verhaal van Jezus hebben gesnapt, het is immers niet zomaar een onderwerp. Het is nogal wat, het overvalt hen wellicht. Jezus snijd het onderwerp aan door te beginnen over een graankorrel. Als een graankorrel niet in de aarde valt zal deze geen vrucht brengen, wanneer de korrel zal sterven zal hij veel vrucht brengen. Waarom gebruikt Jezus hier een graankorrel als metafoor? Een graankorrel die in de grond wordt gestopt brengt vele nieuwe graankorrels voort. Elke graankorrel is een geschenk van God. Een graankorrel kan zich vermenigvuldigen, het kan nieuw leven, nieuwe vruchten voortbrengen.

Jezus vervolgt tegen Filippus en Andreas: ‘Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven’. Jezus praat niet bepaald rechtstreeks over wat er komen gaat, het lijkt geheimzinnig, het lijkt wel of Jezus praat in geheimtaal. Ook deze zin is best moeilijk, en kwam bij Filippus en Andreas wellicht als een verassing. Zou het niet meer voor de hand liggen om een deel van deze zin om te draaien? ‘Wie het leven liefheeft, behoudt het voor het eeuwige leven, maar wie zijn leven haat, verliest het’. Waarom zou je je leven verliezen als je het leven liefhebt? Omdat je liefhebt en daarom het leven niet meer voor jezelf houdt. Je verlies je leven omdat je het deelt in liefde met anderen. Als Jezus het heeft over ‘het leven liefhebben’ vraagt hij ook iets van jezelf op te offeren. Hij vraagt of je, je leven wil geven voor een ander en het leven niet voor jezelf te houden. Je verliest een stukje van je leven omdat je het leven niet alleen maar leeft voor jezelf, maar je leeft het ook voor de mensen om je heen, daarmee dien je Jezus.
Als je in deze wereld je leven haat, behoud je je leven. Je bent op jezelf gericht en niet op de ander. Je kijkt naar jezelf en deelt je leven niet. Jezus vraagt niet om alleen op jezelf gericht te zijn. Het leven delen brengt vele vruchten voort.

Jezus is het beste voorbeeld van het leven delen. Jezus deelde zolang Hij op aarde was zijn leven, Hij gaf in een heleboel verschillende opzichten zijn leven voor een ander. Hij deelde zijn verbondenheid met de Vader door wonderen te verrichten, zieken te genezen en broden te vermenigvuldigen zodat er voor iedereen genoeg was (denk maar aan de meditatie van week 12). Je zou hem ‘dienaar van de mens’ kunnen noemen.

Jezus vertelt aan Filippus en Andreas in dit verhaal iets over Zijn allergrootste gave die hij hen zal geven. Het was voor hen een ongelooflijke gave, en dat is het nu ook voor ons.
Als Jezus erover spreekt, spreekt Hij ook uit dat hij bang is. Maar Jezus heeft geen keus. Voor de grootste gave die Jezus ons kan geven kan Hij niet weglopen. Dat Jezus bang is voor wat er komt verbergt hij niet voor ons. Hierin laat Jezus zien dat Hij mens was. Hij was mens met menselijke emoties. Jezus geeft zich over aan zijn angst, en dat doet Hij uit liefde voor ons. Hij geeft zich over aan Zijn angst om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde.

Doordat Jezus Zijn leven heeft gegeven, heeft Hij de duisternis overwonnen. Doordat Hij het duister heeft overwonnen mogen wij voor eeuwig leven in Zijn licht. Hoe donker de dagen ook zullen lijken, het licht zal – ook al zullen wij die hoop misschien opgeven – het donker overwinnen. Met Pasen mogen wij ook nu, juist nu, vieren dat Jezus sterker is dan de duisternis. Heb je al gezien dat het stralende licht in de verte veel dichterbij is gekomen? Het stralende licht van Jezus, als teken dat het licht sterker is dan de duisternis.

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

(Taizé – Jezus, U bent het licht in ons leven)

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail