Skip to main content

Coördinatie gezamenlijke hulp

hulp pkn anloo zuidlarenWij merken dat familie, vrienden en buren klaar staan en daar waar nodig bijspringen.
Wanneer u zelf niet in staat bent om boodschappen te verrichten of hulp nodig heeft die niet beschikbaar is, kunt u contact op nemen met coördinator John Visscher, tel: 050-4093953, e-mailadres: jvisscher@pknanloozuidlaren.nl. John coördineert de hulpvraag en het hulpaanbod namens de gezamenlijke diaconie van de PKN Anloo - Zuidlaren.
Vrijwilligers die één op één hulp willen bieden, kunnen zich hier aanmelden.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail