Skip to main content

Vanuit het Predikantenteam

pastoraat pkn anloo zuidlarenHet coronavirus heeft inmiddels iedereen in de greep. Ons leven is in korte tijd drastisch veranderd. Ook voor het kerkelijk leven heeft dit gevolgen. Omdat er geen kerkdiensten meer kunnen worden gehouden, hebben wij besloten voorlopig iedere zondagmorgen een “online” dienst aan te bieden, waarin een van de predikanten voorgaat. Deze diensten bestaan uit gesproken woord en een muzikale bijdrage.

Ook het pastoraat kan niet meer op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Bezoek aan huis is op dit moment niet verantwoord. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u juist in deze omstandigheden behoefte hebt aan een gesprek. Wij proberen zelf zoveel mogelijk mensen telefonisch te benaderen, maar voelt u zich vrij om zelf ook telefonisch of via de mail met ons contact op te nemen. Alleen in zeer bijzondere gevallen komen wij nog persoonlijk op bezoek. In geval van overlijden volgen wij bij uitvaarten de richtlijnen van de uitvaartbranche. Concreet betekent dit dat uitvaarten voorlopig alleen in kleine kring zijn toegestaan. Ook de voorbereiding van een uitvaart kan alleen in zeer kleine kring of – misschien beter – via de telefoon gebeuren. Inmiddels hebben zich vele vrijwilligers gemeld die bereid zijn praktische klussen zoals boodschappen te verrichten voor aan huis gebondenen. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op onze website.

Verder houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte via de federatieve nieuwsbrief, waarop u zich via de website kunt abonneren

Wij wensen u allen moed en vertrouwen toe in deze bijzondere tijd.

Een hartelijke groet van uw predikanten.

Heeft u behoefte aan pastorale zorg? Neem dan contact op met een van de predikanten:

Magnuskerk
Da. Gonny de Boer,
E-mail: heboer@pknanloozuidlaren.nl
Tel. 0592 277060

Laarkerk
Ds. Wouter Slob,
E-mail: wouterslob@laarkerk.nl
Tel. 050 409 5164

Ds. Jelle van Slooten,
E-mail: jellevanslooten@laarkerk.nl
Tel. 050 364 5662

Dorpskerk
Ds. Robert-Jan ten Have,
E-mail: rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl
Tel. 050 409 1764

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail