Skip to main content

Uitnodiging gemeenteoverleg toekomst jeugdwerk

toekomst jeugdwek pkn anloo zuidlaren'Hoe wil je en kun je van betekenis zijn voor diegenen, jong en oud, voor wie de band met de kerk niet meer vanzelfsprekend is?' Met deze vraag confronteerde ds. Jan Hommes, de classispredikant, onze kerkenraden vlak voor de zomer van 2019.
We willen allemaal iets betekenen, maar hoe dan? De terugloop in kerkgang en alles wat er mee samenhangt is het meest zichtbaar bij de steeds kleiner wordende groep jongeren en jonge gezinnen. Gelukkig komen er nog steeds kinderen en jongeren naar de kerk, maar nu lopen we tegen een tekort aan leiding aan. Dan zijn er kinderen en tieners …, maar is er een schreeuwend gebrek aan mensen die de kar willen en kunnen trekken.

De Centrale Jeugd Raad (CJR) breekt zich al geruime tijd het hoofd over deze problematiek en probeert er grip op te krijgen. Het is echter niet alleen een zaak van de CJR, maar van ons allemaal!

Daarom nodigt de federatieraad u allen hartelijk maar dringend uit om op zondag 19 april a.s. na afloop van de eigen diensten naar de Meent te komen voor een breed overleg over de vragen die er leven. We willen hiermee bezig van 12.00 tot uiterlijk 14.00 uur. Er wordt gezorgd voor een lichte lunch. Hopelijk bent u, ben jij van de partij!

Namens de federatieraad,
Cees Verspuij, voorzitter

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail