Skip to main content

Jaarrede 2020, terugblik en vooruitzicht

federatie pkn anloo zuidlarenVorig jaar kwam de Brede Kerkenraad op 7 januari bijeen in de Zijbeuk. Na een heerlijke door ouders van World Servantsgangers bereidde en door jongeren geserveerde driegangen maaltijd, sprak ondergetekende z’n 3e jaarrede uit. Vervolgens informeerde Bert van Rijssen, projectmanager van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, ons over ‘Nalaten aan de Kerk’. De avond eindigde met een ‘hapje en drankje’.

Woensdag 20 februari opende wethouder Kraaijenbrink het Repaircafé op het Lentisterrein.
Een prachtig initiatief, dat in een behoefte voorziet en mensen bij elkaar brengt.

Op 5 maart, de dag vóór ‘Aswoensdag’, vond de 1e editie van ‘Pannenkoekendag’ plaats in de Meent. Een waar smulfestijn! De opbrengst was voor de Ghanareis en de voedselbank.

De Dorpskerk vormde op Biddag 13 maart het toneel van de 4e federatieve gemeenteavond. Ds. Robert-Jan ten Have ging voor in de Vesper. Hierna hield oud-synodepreses da. Saskia van Meggelen een inleiding over ‘Leve de Kerk!’ Onder het genot van een hapje en een drankje konden we in het koor van de kerk nog wat napraten.

Zaterdag 16 maart organiseerde de diaconie voor de 2e maal een Kerk-Doet-Dag.

De pastoraatavond op 25 april werd deze keer in de Meent gehouden. Dit maal was er geen spreker, maar gingen de aanwezigen o.l.v. Margreet Verspuij met elkaar in gesprek over ‘Daar ben je …’. In het najaar vond er weer een cursus bezoekwerk plaats. Komend voorjaar organiseert de Dorpskerk de pastoraatavond.

Magnus-Fair en Rommelmarkt blijven unieke plekken waar je voor een zacht prijsje leuke dingen op de kop kunt tikken. En goede doelen worden er ‘niet minder’ van!

In Anloo werden tijdens de zomervakantie opnieuw ‘vroege-vogel-diensten’ gehouden.

Voortaan gaat bij onze kerken op Roze Zondag de Regenboogvlag uit.

De Verre Reis met World Servants naar Ghana was een succes. ‘k Ben apetrots op wat de jongeren daar samen met hun begeleiders hebben kunnen doen. Het zijn kanjers!

Afgelopen zomer verwelkomde de Magnuskerk een nieuwe wijkraadsvoorzitter.

De seniorenbustocht op 24 augustus voerde o.a. naar het Hoge Land, waar de ‘Weem’ van Henk Helmantel in Westeremden met een bezoek werd vereerd.

Zondag 22 september startten we het nieuwe kerkelijk seizoen met een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. (Jaar)thema: ‘Een goed verhaal’. Na de koffie was er een puzzeltocht in het Laarwoud en hield Roel Nijhof een lezing. Tot slot volgde een eenvoudige doch voedzame broodmaaltijd.

De Zuidlaardermarkt bood bij Zijbeuk en Synagoge weer volop gelegenheid om geld voor goede doelen te vergaren.

Zondag 3 november was er in Laar- en Dorpskerk in het kader van Dankdag een zogeheten ‘fruitpakhuis’. Na de dienst werd her en der fruit bezorgd in papieren (!) zakken.

Jeugdkerk United gaat het anders doen: geen nadruk meer op avonddiensten en activiteiten vóór jongeren, maar mét jongeren. Op zondagochtend 17 november speelden en zongen zij zich in de Laarkerk al in de kijker met het thema ‘Mode’, tegen de achtergrond van Mt. 6, 28-30.

Commissie Nalaten heeft zich grondig verdiept in testamentair schenken aan de kerk, met een mooie kleurenfolder tot gevolg. De Huis-aan-huisbladen ‘Oostermoer’, ‘Krant van Tynaarlo’ en ‘de Schakel’ besteedden er aandacht aan.

Na een maandenlange voorbereiding hield de diaconie op 23 november in de Magnuskerk een kunstveiling voor het kindertehuis Alafya in Ghana. Opbrengst uiteindelijk 4670 euro!

Met anderen te voet langs ’s Heren wegen is ‘in’, zoals blijkt uit de meditatieve wandelingen in en rond Anloo, de pelgrimages op het Groninger land en de kerstwandeling in Zuidlaren.

De uitgave van een Kerstspecial heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar is er dan toch gekomen. Hulde voor de initiatiefnemers Bert Huisman en ds. Jelle van Slooten, die ondanks tegenslagen niet van opgeven wisten. Helaas ging er bij de bezorging het nodige mis, zodat niet iedereen ‘m in de bus kreeg.

Kerkrentmeesters bereiden weer de jaarlijkse VVB-actie voor, van groot belang voor het (voort)bestaan van onze gemeenten.

In maart wordt in de Laarkerk de nieuwe musical van eigen bodem ‘Gaan voor goud’ opgevoerd.

Werkgroep toekomstgerichte samenwerking heeft advies uitgebracht. In de komende tijd laten diverse geledingen van onze gemeenten hun licht erover schijnen, zodat wij in 2021 beslagen ten eis komen. Dan besluiten we immers hoe wij met elkaar verdergaan.

Evenals voorgaande jaren eindig ik m’n betoog met applaus te vragen voor onze vrijwilligers. Ze zijn niet alleen onmisbaar, maar ook onbetaalbaar! Cees Verspuij

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail