Skip to main content

Bonhoefferkring

Dietrich Bonhoeffer pkn anloo zuidlarenDietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die betrokken raakte bij het verzet tegen Hitler en de aanslag op Hitler, werd gevangen genomen en enkele weken voor het einde van de oorlog, op 9 april 1945, geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer door het naziregime om het leven werd gebracht. In de oorlogsjaren schreef hij vanuit de gevangenis indrukwekkende brieven aan familie, vrienden en verloofde. Met een tiental gedichten zijn ze gebundeld in “Verzet en Overgave”, een boek dat in de hele wereld diepe indruk maakte. Bonhoeffer was een veelzijdig theoloog, die grondig heeft nagedacht over de rol van de kerk in de maatschappij.

In vier bijeenkomsten willen we stilstaan bij het werk van deze theoloog. Op de eerste avond zal een inleiding worden gegeven over zijn levensverhaal en de hoofdlijnen van zijn theologie. De andere avonden zullen we ons buigen over een aantal teksten van Bonhoeffer zelf: een gedeelte uit zijn boek ‘Gemeenschapsleven’, een preek en een van zijn brieven. Ook in onze tijd heeft zijn werk nog volop zeggingskracht.

Data:
woensdag 15 januari, 29 januari, 19 februari, 18 maart
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Magnuskerk, Anloo
Opgave bij da. Gonny de Boer, hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail