Skip to main content

Festival of lessons and carols

Festival of lessons and carols pkn anloo zuidlarenWe zijn het ondertussen zo gewend: de Adventsvespers. Iedere zondagavond in de Advent die rustgevende, zingevende, verstillende samenkomst in het koor van de Dorpskerk. Dit jaar is er echter niet een serie van vier maar een serie van drie vespers. Want op zondag 22 december, dat is de vierde advent, wordt er om 19.00 uur geen vesper gehouden maar een
'Festival of Lessons and Carols' 

Wat is dat eigenlijk? En wat kunt u verwachten?
De liturgische vorm van deze 19e eeuwse Engelse traditie is redelijk eenvoudig:
na een gezongen intocht wordt een nodiging uitgesproken door de voorganger.
Deze nodiging wordt beantwoord door het samen hardop uitspreken van het Onze Vader. Daarna begint de serie van 9 (oude kloostergewoonte!!) lezingen.
In de adventstijd zijn dit lezingen die betrekking hebben op de verwachte komst van de geboorte van het Kind. Iedere lezing wordt gevolgd door een passend lied.
De liederen uit de monastieke traditie zijn echter nogal ingewikkeld.
Daarom wordt teruggegrepen op het muzikale genre van de 'carols'.
Dit zijn volksliedachtige liederen die reeds gemaakt worden sinds de 15e eeuw. Behalve uit de bron van de Carols werd/ wordt ook geput uit de zgn. “Hymns” ,
de gezangen van de anglicaanse kerk.
Aan het eind van de viering worden de 'responsoria' (afkomstig uit de klooster - traditie) gezongen door het koor, waarna nog een gebed en de zegen volgen.
Samen met de cantorij Cantazet zullen we zò de laatste zondag voorafgaand aan het grote feest van Kerst zingend afsluiten. Weet u allen welkom!!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail