Skip to main content

Running Dinner voor Wijk Zuid in 2020

kookcafe pkn anloo zuidlarenNet als vorig jaar zal het Pastoraal team sectie Zuid ook in 2020 weer een running dinner organiseren. We hebben dit gepland op vrijdag 17 janauri 2020.

Gemeenteleden die wonen in Wijk Zuid van de Laarkerk, en de wijken Zuides, Winkelakkers en Schuilingsakkers van de Dorpskerk worden van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen.

U kunt zich opgeven als deelnemer en/of als kookadres, (bij voorkeur per email ) uiterlijk 5 januari a.s.
Voor verdere informatie: 4095427; e-mail: ouderlingsectiezuid@laarkerk.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail