Skip to main content

Kennismaken met TVG? In Assen kan dat!

theologische vorming pkn anloo zuidlarenDe cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteres-seerden (afgekort TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor belang-stellenden na de eerste week van 2020. Een informatieve, driejarige cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alledag. Vanaf september tot en met april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 – 12.15 uur. cursus behalve in de schoolvakanties.

Elk jaar bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe Testament/ Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/Zingevingsvragen (Ethiek) en de Praktijkvakken zoals Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat. De toegevoegde vakken voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek/Kerk en kunst/Jodendom/Niet-christelijke religies/Filosofie/Christelijke spiritualiteit/ Medische ethiek rondom ‘Voltooid leven’/Kerkelijk actueel/Godsdienstsocio-logie en Contextueel pastoraat.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze Nieuwjaarslezing voor zowel cur-sisten, geïnteresseerden, oud-cursisten als voor onze docenten. Prof.Dr.Marjo Buitelaar van de RUG zal ons toespreken over haar onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te doen? Is dit een spirituele tocht in je zelf als een soort van pelgrima-ge? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en toch ook wel gevaarlijke onder-neming? Hoe raakt het ons als christenen anno 2020?

Waar: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijd: Inloop vanaf 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Meer info: Familie Levenga, tel. 06-1410 1512, tvgassen@gmail.com
Website: Zie onder www.tvgassen.nl
Welkom: Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Gasten zijn van harte welkom en koffie/thee met iets lekkers staat klaar!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail