• Start
  • Adventsvespers in de Dorpskerk

Adventsvespers in de Dorpskerk

advent verspers dorpskerk pkn anloo zuidlarenZoals ieder jaar in de adventstijd, worden er op de zondagavonden gezamenlijke vespers gehouden in de Dorpskerk te Zuidlaren. De vespers beginnen steeds om 19.00 uur. Dit jaar staan de vespers in het teken van het Bonhoefferjaar – op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat deze beroemde Duitse theoloog werd terechtgesteld omdat hij zich actief verzette tegen het nazisme. Bonhoeffer werd vooral bekend door de brieven die hij in het laatste jaar van zijn leven vanuit de gevangenis schreef. ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ is een gedicht van zijn hand, dat als Lied 511 is terecht gekomen in ons Liedboek.

We lezen in de vespers een aantal teksten van Bonhoeffer, en zingen liederen die daarop zijn geïnspireerd. Cantazet o.l.v. Wim Opgelder heeft een belangrijk aandeel in de vespers. Een vast onderdeel van de vespers is het lichtritueel, waarbij alle aanwezigen uitgenodigd worden een kaarsje aan te steken, als teken van ‘licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil’. Op zondag 1 december gaat ds. Jelle van Slooten voor, op 8 december da. Gonny de Boer. Zondag 15 december wordt de vesper geleid door ds. Robert-Jan ten Have. Op 22 december krijgt de avonddienst een andere vorm, namelijk van een Festival of Lessons and Carols: een dienst uit de anglicaanse traditie waarin Schriftlezingen en liederen elkaar afwisselen en waarin veel ruimte is voor muziek. In deze dienst is ds. Wouter Slob de liturg.

U bent van harte welkom in deze vieringen, die de adventstijd in een bijzonder licht zetten.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren