Skip to main content

Cantatedienst in de Dorpskerk

Wer sich selbst erhöhet BWV 47 pkn anloo zuidlarenOp zondag 6 oktober is er om 10.00 uur weer een cantatedienst in de Dorpskerk.

Deze keer zal door het projectkoor Agioso, enige solisten en een instrumentaal ensemble o.l.v. Wim Opgelder de Bach-cantate ‘Wer sich selbst erhöhet’ (BWV 47) worden uitgevoerd. Wij lezen uit Lucas 14: 1-11, het bijbelgedeelte waar deze cantate op gebaseerd is. Het belooft weer een oorstrelend gebeuren te worden!

Aan zo’n cantatedienst zijn nogal wat kosten verbonden. Willen wij dit soort diensten ook in de toekomst kunnen blijven houden, dan zou het fijn zijn als u per persoon gemiddeld 5 euro aan de collecte bijdraagt. Dan zijn wij ongeveer uit de kosten. Maar wij zijn natuurlijk ook blij met het ‘penningske van de weduwe’. Overigens blijft er bij een cantatedienst genoeg over voor de gemeente om te zingen. Een cantatedienst is immers geen concertuitvoering, maar een lofprijzing van de Eeuwige in het midden van de gemeente. Weet u welkom!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail