Skip to main content

Rommelmarkt 2020

rommelmarkt logoDe zomer lijkt voorbij op het moment dat ik dit schrijf, na een lange droge periode is er nu veel regen in de weersverwachting met temperaturen onder de 20 graden.

Dat betekent ook dat de herfst in aantocht is en dat we weer aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de rommelmarkt van 25 april 2020.
U kunt meedenken, want er moet een bestemming gevonden worden voor de opbrengst. Weet u een goed doel waarvan u denkt dat men extra ondersteuning kan gebruiken; dan horen we dit graag van u, uiterlijk 1 oktober a.s. via rommelmarkt@laarkerk.nl.

U kunt uw goede doel onder de aandacht brengen bij de rommelmarktcommissie. Wat daarbij belangrijk is, is dat het goede doel transparant is, dat de organisatie duidelijke info beschikbaar heeft en dat ook duidelijk is waar het geld voor bestemd is. De medewerkers van het goede doel moeten ook in staat zijn om het project toe te lichten middels een presentatie. Vanwege eventuele subsidies is het ook belangrijk dat er sprake is van een Stichtingsvorm. Het zou ook heel mooi zijn als er sprake is van een verbinding met Zuidlaren of de regio.

In een vergadering eind oktober / begin november zal de rommelmarktcommissie aan de hand van de ingediende projecten een voorstel formuleren voor de Wijkraad van de Laarkerk. De Wijkraad zal vervolgens de beslissing nemen over de definitieve besteding van de opbrengst.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail