Skip to main content

Wie helpt ons met de coördinatie van het Feest van de Geest 2020?

feest van de geest 2020 pkn anloo zuidlarenOm de twee jaar vieren we het Feest van de Geest in de Magnuskerk.
De afgelopen keren zorgde Charles van der Pal voor de coördinatie. Met hulp van een aantal mensen regelde hij het opzetten van de expositie en het contact met de uitverkozen kunstenaar en met de organisatie. Charles gaf aan om zijn aandacht weer eens ergens anders op te willen richten en de coördinatie over te dragen.

Wie wil dat op zich nemen? Charles zal u perfect inwerken. En het is een tijdelijke, uitdagende job!
U kunt zich melden bij Marga de Vries, margadevries@pknanloozuidlaren.nl

Namens de wijkraad,
Antheunis Janse, scriba

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail