Skip to main content

Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden

Theologische vorming pkn anloo zuidlarenWie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof en/of in andere geloven. is bij de cursus Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleleden en Geïnteresseerden (afgekort TVG) Assen voor heel Drenthe en omgeving aan het juiste adres. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd en inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er ook hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat, pastoraat en liturgiek wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. U kunt met enkelen van hen kennis maken op een informatieavond over deze cursus te Assen op 19 september a.s,, aanvang 19.30 uur. in een zaal van het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Naast informatie zal er ook een voorbeeldles gegeven worden. Voor de nieuwe groep start de cursus op dinsdagmorgen 24 september 2019 om 09.00 uur.

 

Theologie voor iedereen
Ook starten we met een avondblok in okt./nov. 2019 vanaf 19.00 u. voor 6 dinsdagavonden. Een derde generatie moslims groeit nu onder ons op. Hoe geloven, voelen en leven Mustafa en Anissa onder ons? In deze avondcursus over de islam en de Franse filosoof Alain Badiou hebben we het met elkaar over het kalifaat, over onze angst bij aanslagen waar dan ook, over hun geloof de islam en over de profeet Mohammed en zijn boek, over op zoek naar geluk, over hun ‘vindplaatsen’ zoals een moskee en over hoe met elkaar samen te leven. Uitleg met gesprek en discussie wisselen elkaar af. Ook komt de apostel Paulus ter sprake aan de hand van de uitleg van de Franse filosoof Alain Badiou. In tijden van polarisering, van nadruk op verschil, biedt Badiou een interessant perspectief op de vraag of er in al dat verschil nog iets is dat ons verbindt. Zie voor meer info op www.tvgassen.nl en op www.geloveninsamenleven.nl
Aanmelden bij Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvgassen@gmail.com De driejarige cursus TVG gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 18 verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.protestantsekerk.nl/tvg voor Groningen (maandagavond), Onstwedde (donderdagavond) en Kampen (dinsdagavond).

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail