Skip to main content

Het Syrisch Eetcafé

syrisch eetcafe pkn anloo zuidlarenDonderdag 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Kerk in Actie besteedt daar aandacht aan in de vorm van 'tafels van Hoop', plaatselijke initiatieven om gemeenteleden en vluchtelingen dichter bij elkaar te brengen.
De gezamenlijke diaconieën hebben hun eigen plan gemaakt:
We hebben 6 Syrische gezinnen, woonachtig in Zuidlaren en Annen, bereid gevonden om voor ons te koken in wat wij genoemd hebben 'het Syrisch eetcafé'. Diakenen gaan hierbij assisteren, in de vorm van boodschappen doen en misschien een handje helpen in de keuken.

Op zaterdag 22 juni gaat het gebeuren, van 17.00 – 20.00 uur in de Zijbeuk.
Voor dit eten worden Syrische gezinnen uitgenodigd die in onze omgeving wonen, maar ook willen we graag dat gemeenteleden aanschuiven aan de 'tafels van hoop'. We denken aan ongeveer 20 gemeenteleden plaats te kunnen bieden in ons café, uiteraard ook kinderen! We zoeken mensen die graag kennis willen maken met deze nieuwe inwoners en uiteraard met hun (eet)cultuur.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel kunt u een bijdrage geven ten gunste van het Vluchtelingenwerk Nederland.
Om u op te geven of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Bé Thije 050-4094621

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail