Skip to main content

Vrijwilligersavond Laarkerk

vrijwilligers avond laarkerk zuidlaren 2019Zaterdag 11 mei, Vrijwilligersavond 
Alle vrijwilligers van de Laarkerk in het zonnetje

Op zaterdag 11 mei bent u van harte welkom om 17.30 uur.
U wordt ontvangen met een drankje en er is een warm en koud buffet. Tevens wordt er een programma georganiseerd voor de ontspanning. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we elkaar kunnen ontmoeten; daar is ook volop ruimte voor.

Waarom wordt deze avond georganiseerd?
Als vrijwilliger bent u/jij onmisbaar in de organisatie. Zonder vrijwilligers is er geen gemeente. Dankzij u gebeurt er zoveel in en om de kerk.
Wij willen u/jou daarvoor van harte bedanken!
U kunt zich opgeven als u als vrijwilliger actief bent; en dan maakt het niet uit wát u doet. Dus alle hulpkosters, koffieschenkers, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, kerkrentmeesters, administratieve ondersteuners, schoonmakers, tuinploegleden, drukkers, archivarissen, sectieleden, leden van de CJR, penningmeesters van commissies, secretarissen en secretaressen, collectanten, rommelmarktmedewerkers, medewerkers betrokken bij alleengaanden, eredienstleden, beameraars, beeldregisseurs, powerpoint makers, kindernevendienstleden, oppassers, lectoren, liturgisch bloemschiksters, organisten, medewerkers zondagsbrief, rijders voor de autodienst, redactieleden Samenklank, medewerkers website, United, Cantazet en leden van werkgroepen en commissies die niet genoemd zijn, worden bij deze uitgenodigd.
Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 9 mei bij Wia en Peter Blink, liefst via de mail: demeent@laarkerk.nl
Bellen mag ook: 06 37338897

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail