Skip to main content

Laarkerk Denktank

De denktank: een hoopvol begin.denktank pkn anloo zuidlaren

Wat doet de denktank nu precies? Die vraag zult u zich stellen en die vraag stellen wij onszelf ook.

Eind februari zijn we als denktank voor het eerst bij elkaar gekomen. Onze eerste bijeenkomst was voornamelijk een kennismakingsmoment. We vertelden verhalen over onszelf, over ons geloof en over onze band met de Laarkerk. Het was bijzonder om te merken hoe er in zulke verschillende verhalen toch gedeelde bekommernissen te horen zijn. Wat mij vooral is bijgebleven, is de aandacht en zorg die uit ieders motivatie om deel te nemen sprak. Volgens mij geeft deze groep ergens om: om anderen, om elkaar, om een geloofsgemeenschap, in verbinding met de wereld en met God. Dat lijkt me een vruchtbare voedingsbodem voor het proces dat we aangaan. Hoe dat proces er precies uitziet, is ook voor onszelf nog niet helemaal duidelijk. We hebben een grove opzet vastgesteld, maar gaandeweg zal duidelijker worden hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.

Omdat de denktank niet losstaat van de gemeente, maar er ten diepste juist mee verbonden is, willen we graag een plek creëren in het kerkgebouw waar het proces ook materieel gestalte krijgt. Het kan fungeren als communicatiepunt, van denktank naar gemeente en andersom.
Volgende keer gaan we het daar uitgebreid over hebben en te zijner tijd zult u wel wat zien verschijnen!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail