Skip to main content

Passieviering

passie dienst pkn anloo zuidlaren 01Op zondag 14 april wordt in de ochtenddienst in veel kerken het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen: het is Palmzondag!

De kerk heeft door de eeuwen heen de traditie gehandhaafd (en ook de PKN Anloo-Zuidlaren doet dit!) om in een dienst om 19.00 uur ’s avonds een passieviering te houden. Dit is het feitelijke begin van de Goede Week. De thematiek verschuift in die viering van ‘heden hosanna’ naar ‘morgen kruisigt Hem’. In de Laarkerk wordt tijdens deze viering een liederencyclus uitgevoerd met als titel ‘Liederen van Passie’ (naar het evangelie van Mattheüs) waarin het Bijbelse passieverhaal wordt bezongen. De cyclus is geschreven door Piet van Midden (tekst) en Gerard van Amstel (muziek). Het werk zal worden uitgevoerd door een projectkoor en solisten onder leiding van Wim Opgelder, met medewerking van fluit, klarinet en basklarinet. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor samenzang, en als liturg zal ds. R. J. ten Have de dienst leiden.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail