Skip to main content

Aanleveren kopij Samenklank

mailbox pjn anloo zuidlarenVoor ieder nummer van Samenklank geldt dat kopij op de donderdag voordat de redactie bijeenkomt uiterlijk om 12.00 uur moet worden ingeleverd. Voor het komend nummer is dat donderdag 25 april.
Omdat de laatste maanden de limiet voor het inleveren volgens de redactie te vaak wordt overschreden, wat het maken van Samenklank voor ons bemoeilijkt, zal deze vanaf het volgend nummer strikt worden gehanteerd. Te laat ingeleverde kopij zal niet meer worden geplaatst. We zullen alleen bij hoge uitzondering hiervan afwijken als de inzender tijdig en duidelijk aangeeft dat er sprake was van overmacht.

Verschijningsrooster 2019-2020

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail