Skip to main content

Gezamenlijke gemeentevergadering

gemeente vergadering pkn anloo zuidlarenOp woensdag 13 maart wordt de jaarlijkse federatieve gemeenteavond gehouden. We hopen dan met elkaar stil te staan bij ‘lang leve de kerk’. Het onderwerp zal worden ingeleid door da. Saskia van Meggelen, sinds maart 2018 de voorzitter van de landelijke PKN kerken.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk en begint om 19.30 uur met een korte vesper. Na een kopje koffie of thee houdt da. Van Meggelen om 20.15 uur een korte voordracht over ’leve de kerk’, gevolgd door een discussie over dit onderwerp. De avond wordt om 21.15 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

Mocht u vervoer nodig hebben en dit niet zelf kunnen regelen, dan kunt u bellen naar Martien Visser, 050 409 6396.
De Federatieraad hoopt op een grote opkomst.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail