Skip to main content

Laarkerk | Eredienstnieuwsbrief

eredienst nieuwsbrief laarkerkOp deze 6e zondag na Epifanie volgen we het leesrooster niet. Dat heeft een reden. 
Deze dienst is een beetje anders dan anders. Deze keer geen preek in het midden van de dienst, maar een gesprek met een gemeentelid. 
Samen met haar is deze liturgie zo ongeveer gemaakt. Het is een experiment, dat wel. In het gesprek met haar gaat het over leven en geloof, en hoe je dat combineert. Dat doen wij als gelovige mensen natuurlijk allemaal, maar misschien kan het inspirerend zijn om eens het verhaal van de ander te horen. In het gesprek zoeken we naar aanleiding van gebeurtenissen, geloof en ook Bijbelteksten, naar houvast en herkennen we misschien iets van onszelf.

Na dit gesprek en het meditatief muzikaal moment wordt de nieuwe dooprol en de doopvont onthuld.

Nieuwsgierig naar deze dienst met dit gesprek en naar de nieuwe doopvont en dooprol? Welkom in de Laarkerk 10:00 uur.

Liturgie:
Mededelingen / Welkom
Kaarsen aansteken
Psalm van intocht: Psalm 122: 1
Stil gebed / Votum en Groet
Zingen Psalm 122: 2 en 3
Kyriegebed
Glorialied JdH.34 Dat ons loflied vrolijk rijze: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Kinderlied ‘Kleine witte duif ’
Kinderen gaan naar de Nevendienst
1e Schriftlezing: Psalm 23
Zingen Psalm 23b: 1, 2 en 5
Gesprek
Meditatief muzikaal moment
Zingen Psalm 42 (OB): 3, 5 en 7
Onthulling Doopvont en dooprol
Zingen Opw. 599 ‘Kom tot de Vader’
Voorbeden / Stil gebed / ‘Onze Vader’
Collecte
Slotzang Opw. 710 ‘Zegen mij’
Zegen

Wilt u de Eredienstnieuwsbrief van ds. van Slooten ook via de e-mail ontvangen? Abonneer u dan hier.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail