Skip to main content

Geen Drenten, geen Groningers, maar Zuidlaarders

vrijwilligers dorpskerk zuidlarenOpnieuw mochten we op de tweede dinsdag van februari ruim 100 mensen verwelkomen in onze sfeervol ingerichte en verlichte Dorpskerk. De gemeenteavond waarvoor ze kwamen, ging deze keer over het intrigerende “we zijn geen Drenten, we zijn geen Groningers, we zijn Zuidlaarders”.

De avond is voorbereid door het vrouwelijk deel van de kerkenraad. Ouderling Beitske van Dam opende met een verwijzing naar de tros ballonnen die aan de kansel bevestigd was. De verscheidenheid in omvang en kleuren weerspiegelt de Dorpskerkgemeenschap en haar vrijwilligers. Daarna nam ouderling Hotske Nijhof de algehele leiding op zich. Ze verwelkomde Sostenuto die de avond muzikaal zou omlijsten en introduceerde Henk Zuidersma en Tineke Homan. Het verhaal van Henk werd weer geïllustreerd door vele foto’s uit de rijke collectie beeldmateriaal van Tineke.

De kernvraag in het verhaal van Henk is waarom de inwoners van Zuidlaren zich onderscheiden voelen ten opzichte van de omgeving. Zijns inziens zijn er drie zaken die bijgedragen hebben aan het “Zuidlaarder gevoel”: de Zuidlaardermarkt, Dennenoord en Berend Botje.

Aan elk van deze drie kan men iets koppelen dat het dorp overstijgt. Behalve zijn eerbiedwaardige ouderdom was de Zuidlaardermarkt bepalend voor het stookgedrag; je mocht de kachel stoken vanaf dat moment tot aan Pasen. Bij Dennenoord hoort het gevleugelde begrip “enkeltje Zuidlaren”, wat bepaald ongunstig was voor de ontvanger ervan. Verder kent iedereen het liedje Berend Botje. Henk noemde meerdere figuren die de historische “Berend Botje” geweest zouden kunnen zijn, maar hij besloot met de oproep om niet langer te zoeken naar de historische persoon, maar de mythe in stand te houden.

Na de pauze deed Maaike van Asperen een oproep voor praktische ondersteuning in allerlei vorm voor de kindernevendienst. De leiding is een kleine, maar enthousiaste groep die veel doet, maar dringend hulp nodig heeft.

Vervolgens pakte Hotske Nijhof het verhaal over vrijwilligers weer op als opmaat voor voorzitter Meeuwes Veldhuis en ds. Robert-Jan ten Have die tien gemeenteleden in het zonnetje zouden zetten. Het gaat om de dames Werkman, Leving, Tissingh, Dijkens, Heidekamp, Sluiter, Homan en Grootenboer en de heren Hoving en de spreker van de avond Zuidersma. Ze kregen allen een speldje met de afbeelding van de Dorpskerk en een boeket bloemen. Samen zijn ze goed voor zo’n 400 jaar vrijwillige inzet voor de kerk!
Ouderling Hotske Nijhof sloot de avond af met de volgende woorden:

Gezegend je vingers/ dat ze begaanbare wegen zullen wijzen
Gezegend je oren/ dat ze het geroep van hen die pijn hebben zullen horen
Gezegend je ogen/ dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien
Gezegend je schouders/ dat ze tot steun mogen zijn
Gezegend je lippen/dat ze woorden van troost mogen spreken
Gezegend je handen/ dat ze liefde mogen ontvangen en doorgeven
Gezegend je voeten/ dat ze vrede mogen brengen
Amen.

De avond is opgenomen en u kunt hem bekijken op de website www.kerkomroep.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail