Skip to main content

Kerk-Doet-Dag 2019

kerk doet dag pkn anloo zuidlarenJaarlijks worden alle inwoners van Nederland aangespoord 1 dag hun handen uit de mouwen te steken en ergens een handje te helpen. Meestal in het maart onder de noemer 'NL Doet'.
Vrijwillig wat voor een ander doen is natuurlijk een zaak die we als federatieve gemeente ook zelf kunnen oppakken, intern maar ook naar buiten toe. Vorig jaar hebben we dit voor de eerste keer succesvol uitgevoerd met elkaar. Daarom gaan we op 16 maart opnieuw aan de slag en organiseren we opnieuw een DOEDAG. Een dag die in het teken staat van verbinding en ontmoeting. Over en weer, gever en ontvanger; een klus wordt gedaan, de ander biedt een kopje koffie, een mooi verhaal of een luisterend oor.

Wat we willen:
- Klussers die vrijwillig kleine klusjes op kunnen en willen knappen voor iemand die het zelf niet kan.
- Mensen die een klusje hebben, die ze zelf niet meer kunnen uitvoeren.
We denken dan aan; onkruid tussen de tegels weg halen, piepende deuren die een druppel olie nodig hebben, een dakgoot die nodig geleegd moet worden, een zoom in een jurk naaien, tuinafval naar de stort brengen. Of hulp bij de PC, samen een spelletje doen, voorlezen, samen een wandeling maken of een lampje ophangen. Samen een boodschapje doen, een bibliotheek bezoek etc. Klussen, eenmalig en die maximaal zo’n 2 uurtjes tijd vragen. Indien er kosten aan de klus verbonden zijn, bijvoorbeeld spijkers, olie, enz., dan gaan we ervan uit dat deze door de aanbieder van de klus betaald worden.

Hoe gaan we het regelen:
In de Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk, maar ook op de website vindt u / jij een invulformulier. Hier kun je op aangeven of er bij jou een klusje gedaan moet worden of dat je een klusje wilt doen.
Het invulformulier kan in de klusbus die in de Meent, Dorpskerk of Magnuskerk staat.
De werkgroep gaat de aanbieder van de klus en de klussers ‘matchen’.

Programma 16 maart:
9.30 uur inloop klussers, verdeling van taken
10. 30 uur t/m 12.30 uur 1e klus ronde
12.30 t/m 13.30 lunch in de Meent
13.30 uur t/m 15.30 uur 2e klusronde
16.00 uur afsluiting in de Meent  

Meehelpen als vrijwilliger of zelf een klusje inbrengen: 
aanmelden pkn anloo zuidlaren

Diane van der Neut,  d.vanderneut@pknanloozuidlaren.nl
Bernice Goelema,  b.goelema@pknanloozuidlaren.nl
Wilma de Groot, w.degroot@pknanloozuidlaren.nl
Bob Zuidersma, b.zuidersma@pknanloozuidlaren.nl
Bert Huisman, b.huisman@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail