Skip to main content

Kerkbalans 2019

kerkbalans 2019 pkn anloo zuidlarenIn januari gaat de Actie Kerkbalans 2019 weer van start. Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je Kerk’.
Onderhoud van de gebouwen, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. De kerk krijgt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken gemeenteleden, van mensen zoals u. Draagt u de kerk een warm hart toe? Doe dan mee aan Kerkbalans 2019 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Anne Schreur anneschreur@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Klaus Scholte klausscholte@pknanloozuidlaren.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen ophalen in de Magnuskerk op donderdagavond 17 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. Het terugbrengen van de toezeggingen is op maandagavond 4 februari ook tussen 19.00 en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen maandag 21 januari tussen 19.00 en 20.00 uur ophalen in De Meent. Inleveren van de formulieren: donderdag 31 januari tussen 19.00 en 20.00 uur.
Tevens zijn wij nog op zoek naar een paar vrijwilligers voor Westlaren, Zuid-Es, Centrum en Annen die de formulieren willen bezorgen en weer ophalen. U kunt hiervoor contact opnemen met Klaus Scholte van de Laarkerk, 050 409 3223.

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 16 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 30 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk.

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift ? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kunt u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de Colleges van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail