• Start
  • Zondagmiddag in de Synagoge

Zondagmiddag in de Synagoge

joods lichtjesfeest pkn anloo zuidlaren9 december om 15.30 uur vieren we Chanoeka, met zang van Maria Hoogendam begeleid door Riemer den Ouden.

Chanoeka is het Joodse lichtjesfeest. Bij dit feest herinnert men zich de periode dat het Jodendom van Thora en Traditie bijna ten onder was gegaan ten tijde van de Hellenistische overheersing, rond 165 voor de gewone jaartelling. De tempel was ontwijd en afgodsbeelden waren in de tempel geplaatst.

Tijdens dit feest staat men stil bij de feestelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem veroverden en opnieuw inwijdden, nadat zij de Helenisten verslagen hadden. Om de Tempel weer in te wijden had men koosjere olie nodig om de zevenarmige Tempelkandelaar, de menora, aan te steken. Het verhaal gaat dat er slechts één klein kruikje koosjere olie gevonden werd, genoeg om de menora één dag te laten branden. Door een wonder brandde de menora echter acht dagen. Er waren ook acht dagen nodig om nieuwe olijfolie te persen. Het is dus het feest over behoud van je eigen identiteit en daarvoor uit te durven komen.

Men viert dit feest door acht dagen lang een lichtje aan te steken, elke dag eentje meer. De kaarsjes worden aangestoken met behulp van een extra lichtje, de sjammasj oftewel de dienaar. Uiteindelijk branden er dus acht kaarsjes, plus de hulpkaars.

Dit Chanoekafeest wordt ook gedeeld met de buitenwereld. Het is het enige feest waarbij het voorschrift geldt dat men dit naar buiten toe bekend moet maken. In het openbaar, voor de synagoge, wordt een grote hoge kandelaar neergezet, de chanoekia dus, om het idee van het licht door te geven aan ieder die dit wil ontvangen. Licht kan men hier opvatten als hoop en liefde, een boodschap van religieuze vrijheid voor iedereen.

Marie Hoogendam zal liederen zingen in Jiddisch en Ladino, begeleid door Riemer den Ouden. Vanwege Chanoeka worden ook een aantal Chanoeka-liederen te gehore gebracht.
Na afloop wordt buiten rond 17.00 uur een grote chanoekia aangestoken.

I.v.m. beperkte ruimte is reserveren gewenst: info@synagogezuidlaren.nl of tel. 06 54688177.
Entree: € 10,-; leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50,

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren