• Start
  • Gezamenlijke avond Pastorale bezoekcommissie leden Anloo - Zuidlaren

Gezamenlijke avond Pastorale bezoekcommissie leden Anloo - Zuidlaren

ziekenhuis pastoraat pkn anloo zuidlarenOp woensdag 25 april hebben we onze gezamenlijke avond gehouden in de Z-stee te Annen.

Als spreker was uitgenodigd ds. Ruurd van de Water met als thema: 'ziekenpastoraat'.
We mochten 32 leden verwelkomen.

Ruurd werkt in het Martini Ziekenhuis als geestelijk verzorger en heeft daarnaast de Gemeente Zuidwolde onder zijn hoede.

Hij begon met te vertellen hoe het is ontstaan.
In het Diaconessen ziekenhuis werden de mensen verzorgd door de diaconessen.
In het Rooms-katholieke ziekenhuis door de nonnen en in het Academische ziekenhuis, een openbaar ziekenhuis, door de zusters.
In het RK ziekenhuis kwam het voor dat mensen wilden biechten, gedoopt worden of de eucharistie wilden vieren. Om in deze behoefte te voorzien was een priester in dienst. In het protestantse Diaconessenhuis lag er een belangrijke taak voor een dominee, ter ondersteuning van de diaconessen zelf.
In de loop der jaren heeft er binnen de geestelijke verzorging een taakverschuiving plaatsgevonden: van zorg voor het personeel naar zorg voor de patiënten en zijn familie, waar zij worden geconfronteerd met ziekte. Zorg voor personeel vind nu voornamelijk plaats in training en moreel beraad.

 

Ruurd is zelf als verpleegkundige begonnen in het Diaconessen ziekenhuis en heeft ook in Academische ziekenhuis gewerkt. Later is hij theologie gaan studeren.

De geestelijke verzorger liep vroeger met de bijbel onder de arm door het ziekenhuis nu zie je dat bijna niet meer. De privacy van de patiënt staat nu voorop. De geestelijke verzorger komt nu niet uit zichzelf zelf bij de patiënt. De vraag komt nu vanuit de zorgverleners en de patiënt, of vanuit de patiënt zelf.
De patiënten worden besproken in een team van artsen,verpleegkundigen, geestelijke verzorger en nog een aantal disciplines. Er wordt dan gekeken naar de ziekte maar ook naar de manier waarop de patiënt de ziekte beleefd. Ruurd neemt ook deel in het Palliatief team in het ziekenhuis (het begeleiden van mensen in de laatste levensfase).
Belangrijke vraagstukken in het werk van een geestelijk verzorger zijn; hoe kunnen we een patiënt en zijn familie ondersteuning bieden in belangrijke levensvragen bij ziekte. Wat heeft de patiënt nodig, waar kan die iets uit halen om zich beter / rustiger te voelen, wat vindt een patiënt zelf belangrijk om te bespreken, welke vragen roept ziek-zijn op, voor zichzelf en de familie...?
Op deze manier worden er contacten gelegd.
Tijdens de gesprekken kunnen de patiënten hun verhaal doen, samen kijken naar wat belangrijk is, geen oplossingen maar het contact. Het ontmoeten van elkaar kan al het begin zijn van heel worden. Niet meer moeten > ont - moeten. Er mogen zijn en spreken over wat er nu is en hoe het nu voelt. Een luisterend oor! 

Na de pauze hebben we gesproken wat onze taak is als mensen weer thuis komen. Men verblijft nu veel korter in het ziekenhuis. Alleen heel ernstige patiënten blijven langer.
Mensen die in het ziekenhuis gesprekken hebben gehad met een van de geestelijke verzorgers hebben na ontslag ook nog wel poliklinische gesprekken in het ziekenhuis. Als ze de specialist bezoeken kunnen ze ook een afspraak met de geestelijke verzorger hebben. Ook worden er soms telefonische afspraken gemaakt.
Wat nu ook gebeurt is dat er iemand van het team meegaat naar de oncoloog, zodat er daarna samen over gesproken kan worden. Een patiënt heeft tijd nodig om de informatie die wordt verstrekt te doordenken. Vaak is informatie teveel en te beladen en moet ruimte zijn om daarop terug te kunnen denken, vragen te stellen, gevoelens te uiten.
Komt men weer thuis dan wordt de predikant zo nodig geïnformeerd door het ziekenhuis of door de patiënt zelf.
De mensen thuis hebben soms ruimte nodig en verwachten niet dat er direct iemand op de stoep staat. Daardoor blijft het moeilijk om er op het juiste moment te zijn.
Probeer dit af te stemmen door te bellen en ze de ruimte te geven. Laat weten dat je er voor ze bent, maar dat zij de regie in handen hebben.
Blijf jezelf in het bezoekwerk. Denk na over wie je wilt zijn in het ontmoeten van mensen. Snuffelen bij elkaar, samen delen over wat er is. Vertrouwen - bedding en een luisterend oor, belangrijke items in het pastorale bezoek.

Het was een boeiende en leerzame avond met verhalen uit het werkzame leven van Ruurd van de ,Water. Er kwamen vele vragen en gesprekken los.
De avond was te kort. Ruurd werd bedankt door Marga en Gonny sloot de avond af met de woorden van lied 982., 'God blijft naar ons omzien, God alleen herkent die tijd'.

Ina Brandts Buys

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren