• Start

Cantorij pkn anloo zuidlarenVoor de paaswake op zaterdag 15 april, ’s avonds om 21.00 uur in de Dorpskerk, zijn wij op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen die samen een gelegenheidscantorij willen vormen. Liturgisch gezien is de paaswake zo’n beetje het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, waarin alles wat het geloof te bieden heeft beleefd kan worden, en het zou zonde zijn als we dan geen cantorij hebben die ons voorgaat in de lofprijzing van de Eeuwige. Joke Dorgelo is bereid deze gelegenheidscantorij te leiden. Zij heeft hiervoor de volgende repetitiedata gepland: 23 maart, 30 maart, 7 april en 11 april. De locatie is nog niet bekend, maar wie zich bij haar aanmeldt krijgt dit vanzelf te horen. Aanmelden kan via de mail: jdorgelo@pknanloozuidlaren.nl. Wij hopen op voldoende zanglustigen!

musical zeg nooit nooit

Binnenkort is het zover. De Musical ‘Zeg nooit nooit’ gaat in première en wordt georganiseerd onder de auspiciën van de gezamenlijke PKN kerken Anloo-Zuidlaren. De uitvoering hiervan vindt plaats in de Laarkerk, Stationsweg 159, 9471 GP te Zuidlaren.

Het is een bijzondere musical. Na de achtereenvolgende uitvoeringen van Esther, Jakob, Jozef, Mozes, Saul en Maria is het idee ontstaan om zelf, als gemeente, een musical te schrijven en uit te voeren.

Siebe Westendorp, Triny van der Ploeg en Ruud Timmer besloten het voortouw te nemen en in het voorjaar van 2015 is een oproep gedaan om te kijken of er genoeg enthousiasme zou zijn om zo’n project te gaan ondernemen. En dat was er…….!!

Vanaf september 2015 is gestart met een groep enthousiaste gemeenteleden. Er is gebrainstormd om het thema van de musical te bedenken. Dat moest vooral actueel en herkenbaar zijn, humoristisch maar ook diepgang hebben en natuurlijk is daarbij emotie onmisbaar……..!! Vanaf november zijn de teksten en de liedjes geschreven en daarna volgde de muziek.

Dialogen en personages werden uitgewerkt door Gerrit van Dam en Ruud Timmer. De liedteksten zijn geschreven door Wouter Slob, Cees Verspuy en Kars Denkema. Wim Dijkema deed vanaf het begin mee als kritisch meelezer en is nu ook de regisseur. Er werd intensief samengewerkt, ze vulden elkaar aan en werden er vragen gesteld als: “wat bedoel je daar precies mee” of opmerkingen als: “op die plaats moet er een meer pakkend lied komen, wat de mensen kan ontroeren”.

Dirigent Judith Lange is gevraagd om de arrangementen voor het koor uit te werken en het koor te dirigeren. Kars Denkema heeft vervolgens de arrangementen voor alle instrumenten geschreven.

In september 2016 was het grootste deel gereed en werd begonnen met de invulling van de diverse rollen. Melodieën zijn verder uitgewerkt en de teksten verfijnd. Het afgelopen seizoen is hard geoefend door alle koorleden en toneelspelers. Op dit moment is het decor ontwikkeld en wordt hard gewerkt om het geheel te bouwen. De jongeren van de techniek (licht en geluid) zijn alles aan het voorbereiden en nu is het bijna zover.

De gehele musical heeft vorm gekregen door allemaal amateurs. Zowel de spelers, zangers en alle andere mensen die mede op de achtergrond actief zijn, zijn afkomstig uit Zuidlaren zelf en uit de regio.

De uitvoeringen plaats op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april aanvang: 20.00 uur en zondag 2 april aanvang: 15.00 uur in de Laarkerk.

U kunt uw kaarten bij voorkeur bestellen via de website: Kaarten Musical zeg nooit nooit
De prijs voor een kaartje bedraagt € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de jeugd t/m 16 jaar.
Meer informatie over de musical kunt u vinden op de website www.musicalzegnooitnooit.nl

kaarten bestellen

als kanker je raakt laarkerk meent zuidlarenOp zaterdag 1 april 2017 wordt de 7e Landelijke Ontmoetingsdag van de stichting Als kanker je raakt gehouden in Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden, waarin toerusting, ontmoeting en muziek elkaar afwisselen. Het thema voor deze dag is: Geraakt door kanker. De presentatie is in handen van Rob Favier, muzikale medewerking wordt verleend door Pearl Joan. In het ochtendprogramma, dat begint om 10.30 uur, wordt het thema van de dag belicht vanuit een medische en pastorale benadering. Sprekers zijn Carien Hempel-Flipse, klinisch psycholoog en gezinstherapeut en Rita Renema-Mentink, oprichter en directeur van de stichting én mede auteur van het boek ‘Als kanker je raakt’. In de lunchpauze staat er een heerlijke lunch voor je klaar en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het middagprogramma begint om 14.00 uur en daarin zal het dagthema in verschillende workshops verder worden uitgewerkt. De dag wordt om 15.30 uur afgesloten. Deelname is gratis. Meer informatie en/of aanmelden: www.alskankerjeraakt.nl.

palmpasen pkn anloo zuidlarenOp 9 april aanstaande is het palmpasen. Ieder jaar vieren we dit met elkaar in de kerk. Het verhaal van Palmpasen vertelt ons dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen reed en werd opgewacht door een grote groep mensen die hem toewuifden met palmtakken en hun mantels voor hem op de grond legden als teken van zijn koningschap. In onze kerk houden we met alle kinderen een mooie palmpasen optocht in de kerk, altijd een prachtig gezicht.

Op zaterdag 8 april willen we met elkaar in de Meent de palmpasen stokken gaan versieren. Neem je zelf een palmpasen kruis mee? Als je niet weet hoe je die moet maken, vraag gerust een ander kind of vader of moeder.

Alle kinderen zijn van harte welkom van 10.00 - 12.00 in de Meent op zaterdag 8 april. We versieren de stokken met crêpepapier, lekkere dingen en laten al die mooie stokken zondag zien aan de mensen in de kerk tijdens een optocht door de kerk. En daarna mag je alles lekker op eten. Je hoeft je niet op te geven, iedereen is van harte welkom!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.