• Start

taize jongeren reis pkn anloo zuidlarenOp zondag 4 maart a.s. zal er ’s avonds om 19.00 uur een Taizéviering worden gehouden in de Magnuskerk o.l.v. ds. Wouter Slob en enkele Taizégangers van de afgelopen zomer.

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit allerlei werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen, waarin gebedsvieringen, stilte, uitwisseling en bezinning op de bronnen van het geloof centraal staan. De broeders van Taizé bezoeken ook andere landen en maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.
In een Taizéviering staan eenvoudige liederen centraal. Het zijn korte teksten, meestal Bijbelteksten of gebeden, maar in de herhaling schuilt de kracht. Wie wil zingt mee, wie wil luistert.
Verder is er nog een korte Bijbellezing, een enkel gebed en stilte. Er is geen preek of overweging. Bijzonder is dat de liederen in allerlei talen gezongen worden. Zo ervaar je de wereldwijde band van mensen die weten: ubi caritas et amor, Deus ibi est, waar liefde is en barmhartigheid, daar is God.
Wie met een instrument mee wil spelen is om 16.00 uur van harte welkom in de Magnuskerk. Graag zelfs! Na het oefenen ontmoeten we elkaar rondom een broodmaaltijd om ongeveer 17.30 uur. Soep met broodjes wordt geregeld. De viering zelf begint om 19.00 uur. Welkom!

Wouter Slob whslob@pknanloozuidlaren.nl
Wilma de Groot wdegroot@pknanloozuidlaren.nl
Triny van der Ploeg tvdploeg@pknanloozuidlaren.nl

ontmoeten verbinden pkn anloo zuidlarenDe federatieraad zou graag zien dat binnen onze gemeenten jaarlijks een aantal activiteiten (blijven) plaatsvinden die specifiek gericht zijn op ontmoeting en verbinding tussen gemeenteleden. Immers, activiteiten als kookcafés, een paasbrunch en een seniorenreis bleken daar in de afgelopen jaren aan daadwerkelijk aan bij te dragen en werden positief gewaardeerd.

De federatieraad heeft besloten om in het vervolg jaarlijks, samen met een aantal gemeenteleden, het initiatief te nemen voor het plannen van dergelijke activiteiten. En daarbij is natuurlijk hulp van gemeenteleden nodig.

We nodigen daarom alle gemeenteleden die

…het waardevol vinden dat dergelijke activiteiten plaatsvinden,
…het leuk vinden om mee te denken over de activiteiten in 2018,
…(nieuwe) ideeën hebben voor een geschikte activiteit,
…zin hebben om zelf een activiteit te organiseren,
…niet veel tijd hebben, maar wel (een beetje) willen meehelpen in de uitvoering,
…aangestoken zijn door het enthousiasme van iemand anders,
…zin hebben in een gezellige avond,
…of ……..

uit voor een planavond op dinsdag 6 maart 2018.

Om de avond plezierig te beginnen ontvangen we u om 20.00 uur graag met een kopje koffie of thee met iets lekkers (!) in de soosruimte van de Meent.

Daarna zal Cees Verspuij, voorzitter van de federatieraad, de bedoeling van deze avond toelichten.

Vervolgens willen we met alle aanwezigen plannen maken voor de rest van dit jaar.

Uiterlijk om 22.00 uur sluiten we de avond af. Het is de bedoeling dat dan duidelijk is welke activiteiten er georganiseerd zullen worden, wanneer ze (ongeveer) plaatsvinden en wie betrokken willen zijn bij de organisatie van de verschillende activiteiten.

Op deze manier hopen we ervoor te zorgen dat we blijven werken aan ontmoeting en verbinding in onze gemeenten én dat iedereen die dat wil daarbij betrokken kan zijn. 

Namens de federatieraad, Cees Verspuij, c.verspuij@pknanloozuidlaren.nl
in samenwerking met een aantal gemeenteleden

kerk doet dag pkn anloo zuidlarenJaarlijks worden alle inwoners van Nederland aangespoord een dag hun handen uit de mouwen te steken en ergens een handje te helpen. Meestal in maart onder de noemer ‘NL Doet’.

In 2016 hebben leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Augustinus in het kader van hun Maatschappelijke Stage een dag de handen uit de mouwen gestoken om allerlei klussen in en om de kerk te doen. Helaas heeft de school besloten de dag anders in te vullen, waardoor er geen verbinding meer gemaakt kon worden tussen onderwijs en kerk via ‘NLDoet’.

Verbinding en vrijwillig wat voor een ander doen is natuurlijk een zaak die we als federatieve gemeente ook zelf kunnen oppakken, intern maar ook naar buiten toe. Daarom hebben we bedacht om op zaterdag 10 maart een klusdag te organiseren. Een dag die in het teken staat van verbinding en ontmoeting. Over en weer, gever en ontvanger; een klus wordt gedaan, de ander biedt een kopje koffie, een mooi verhaal een luisterend oor.

Indien de proef een succes is, willen we jaarlijks een Kerk-Doet-Dag  organiseren.

Wat we willen:
-          Klussers die vrijwillig kleine klusjes op kunnen en willen knappen voor iemand die het zelf niet kan.
-          Mensen die  een klusje hebben, die ze zelf niet meer kunnen uitvoeren.

aanmelden pkn anloo zuidlaren

We denken dan aan: onkruid tussen de tegels weghalen, piepende deuren die een druppel olie nodig hebben, een dakgoot die nodig geleegd moet worden, een zoom in een jurk naaien, tuinafval naar de stort brengen. Of hulp bij de pc, samen een spelletje doen, voorlezen, samen een wandeling maken of een lampje ophangen. Samen een boodschapje doen, een bibliotheekbezoek, etc. Klussen, eenmalig en die maximaal zo’n twee uurtjes tijd vragen. Indien er kosten aan de klus verbonden zijn, bijvoorbeeld spijkers, olie, enz. dan gaan we ervan uit dat deze door de aanbieder van de klus betaald worden.

Hoe gaan we het regelen:
In de Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk,  maar ook op de website vindt u/jij een invulformulier. Hier kun je op aangeven of er bij jou een klusje gedaan moet worden of dat je een klusje wilt doen.
Het invulformulier kan in de klusbus die in De Meent, Dorpskerk of Magnuskerk staat.
De werkgroep gaat de aanbieder van de klus en de klussers ‘matchen’.

Programma 10 maart:
9.30 uur inloop klussers, verdeling van taken
10.30 uur t/m 12.30 uur 1e klus ronde
12.30 t/m 13.30 uur lunch in De Meent
13.30 uur t/m 15.30 uur 2e klusronde
16.00 uur afsluiting in De Meent

Namens de CJR,
De werkgroep Kerk-Doet-Dag:
Diane van der Neut,  d.vanderneut@pknanloozuidlaren.nl
Bernice Goelema,  b.goelema@pknanloozuidlaren.nl
Wilma de Groot, w.degroot@pknanloozuidlaren.nl
Bob Zuidersma, b.zuidersma@pknanloozuidlaren.nl
Bert Huisman, b.huisman@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.