• Start

musical pkn anloo zuidlarenWij willen u even bijpraten over de ontwikkelingen van de Musical ‘Zeg nooit, nooit’. De afgelopen periode is hard gewerkt door de koorleden en toneelspelers. Alles is gericht om de onderdelen tot een geheel te maken. Dat kan uiteraard niet zonder de enorme inzet van de dirigent en de regisseur. Ook de ontwerpers van het decor, de technici van het licht en geluid en de creatieve kledingcommissie zijn inmiddels betrokken.

Eind februari starten de bouwers met het decor. Hiervoor hebben we medewerking van het Lentis terrein gekregen en we kunnen gebruik maken van een van de loodsen.
Zoals u weet, vinden de uitvoeringen plaats op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april aanvang: 20.00 uur en zondag 2 april aanvang: 15.00 uur in de Laarkerk.

U kunt uw kaarten bij voorkeur bestellen via de website: Kaarten Musical zeg nooit nooit
De prijs voor een kaartje bedraagt € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de jeugd t/m 16 jaar.
Meer informatie over de musical kunt u vinden op de website www.musicalzegnooitnooit.nl

kaarten bestellen

taize pkn anloo zuidlarenOp zondag 26 februari a.s. zal er ’s avonds om 19.00 uur een Taizéviering worden gehouden in de Magnuskerk o.l.v. Wouter Slob en het groepje Taizégangers van de afgelopen zomer. 

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit allerlei werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen, waarin gebedsvieringen, stilte, uitwisseling en bezinning op de bronnen van het geloof centraal staan. De broeders van Taizé bezoeken ook andere landen en maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

In een Taizéviering staan eenvoudige liederen centraal. Het zijn korte teksten, meestal bijbelteksten of gebeden, maar in de herhaling schuilt de kracht. Wie wil zingt mee, wie wil luistert.
Verder is er nog een korte Bijbellezing, een enkel gebed en stilte. Er is geen preek of overweging. Bijzonder is dat de liederen in allerlei talen gezongen worden. Zo ervaar je de wereldwijde band van mensen die weten: ubi caritas et amor, Deus ibi est, waar liefde is en barmhartigheid, daar is God.

Wie alvast wil inzingen of met een instrument mee wil spelen is om 15.30 uur van harte welkom in de Magnuskerk. Graag zelfs! Na het oefenen ontmoeten we elkaar rondom een broodmaaltijd om ongeveer 17.30 uur. Ieder neemt daarvoor iets te eten mee om het met elkaar te delen.
De viering zelf begint om 19.00 uur. Welkom!

Vastenmaaltijd pkn anloo zuidlarenIn de veertigdagentijd zullen ook dit jaar weer vastenmaaltijden worden georganiseerd. We delen een zeer eenvoudige maaltijd (brood, boter en thee) en vieren daarbij een eenvoudige vesper. Onder de belangstellenden zijn meestal mensen die in één van deze vieringen voor willen gaan, of die brood willen bakken. De maaltijden vinden plaats in de Magnuskerk (die dan niet is gestookt, dus een extra trui kan geen kwaad…), en beginnen om 18.00 uur. Uiterlijk 19.30 zijn we klaar. De eerste maaltijd is op Aswoensdag: 1 maart. Na de paasnachtdienst is de vasten afgelopen en houden we een vriendschapsmaaltijd (agapè-maaltijd) ten huize Slob. Op 26 februari is er na de ochtenddienst een kleine samenkomst in De Meent om wat afspraken te maken. Info en opgave: 40dagen@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.