• Start

koren concert pkn anloo zuidlarenRegionale Korenavond op zaterdagavond 7 oktober 2017
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Kandelaar kerk, Zuidlaren

Dit concert wordt verzorgd door bij 5 koren, allemaal uit uit de regio Groningen - Drenthe.

De volgende koren zullen voor u optreden;
Chr. Gem. koor Soli Deo Gloria Delfzijl
Chr. Gem. koor Excelsior Winschoten 
Chr. Gem. koor Wagenborgen Wagenborgen 
Chr. Gem. koor Kropswolde Kropswolde 
Chr. Mannenkoor CZM Zuidlaren 
Mannenensemble Deo Cantemus Zuidlaren

Het programma is divers, ook is er samenzang.
De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden.

Drentse dienst Magnuskerk pkn anloo zuidlarenAnloo – Op zondag 8 oktober is er een Drentse dienst in de Magnuskerk in Anloo. De preek is in het Drents en het Drents zangkoor An doen zingt liederen in het Drents.

Eenmaal per jaar wordt er in de Magnuskerk in Anloo een Drentse dienst gehouden. In de afgelopen jaren gebeurde dat in de zomervakantie, maar op verzoek van velen is dit verschoven naar 8 oktober. Voorganger is mevrouw Alja Streutker-Betting, kerkelijk werker uit de Protestantse Gemeente Beilen.
De Drents-talige cantorij “Met an doen” uit Beilen onder leiding van Jacques Bolhuis verleent medewerking aan de dienst en Wim van de Laar is organist. Radio Drenthe neemt de dienst op en zal deze een week later uitzenden.
De dienst begint om 10.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Reserveren is niet nodig.

pkn anloo zuidlaren helpt Sint maartenIn onze kerken is de afgelopen zondag (17/09) gecollecteerd voor de rampzalige gevolgen van de orkaan Irma op Sint Maarten. Het was een spontane reactie van de diaconieën door aan te sluiten op de landelijke inzamelingsactie voor Sint Maarten op vrijdag 15 september.
In onze kerken is de communicatie hierover verre van optimaal verlopen en daarom was u als kerkganger niet voorbereid op de gehouden collecte.
Sint Maarten werd de afgelopen week ook nog eens getroffen door de orkaan Maria. Extra reden om de situatie op Sint Maarten onder uw aandacht te brengen.
De bijzondere positie van Sint Maarten in het koninkrijk der Nederlanden is mede een reden om onze solidariteit met de getroffen bewoners van Sint Maarten te tonen.

Voor uw steun kunt u direct storten op de rekening van het Rode Kruis
Nederland helpt Sint Maarten – giro 5125

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.