• Start

Uitvoeringen musical ‘Gaan voor Goud’

header musical gaan voor goud pkn anloo zudlaren 01Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020 wordt de musical ‘Gaan voor Goud’ uitgevoerd in de Laarkerk te Zuidlaren.
De musical gaat over de weg van een coach en zijn sportteam. Een weg met hoogte- en dieptepunten. Vreugde, levensvragen, verdriet... en keerpunten in een leven. Verschillende personages in de musical hebben hun eigen kijk op de dingen. Door keerpunten in het leven kunnen die soms ook wel veranderen...
De afgelopen maanden is er onder bezielende leiding van regisseurs Wim Dijkema en Tineke van Stipriaan gewerkt aan de verschillende scènes en heeft het koor onder leiding van Elsanne Brinkhuizen prachtige nummers ingestudeerd. Het geheel zal worden ondersteund door een band onder leiding van Kars Denkema. En in de oude ‘Centrale keuken’ van Dennenoord zijn de decorbouwers inmiddels gestart met het uitvoeren van het ontwerp van Ger Olthof. Al met al belooft het een prachtig mooie musical te worden!

Uitvoeringen:
vrijdag 6 maart, aanvang 20.00 uur
zaterdag 7 maart, aanvang 20.00 uur
zondag 8 maart, aanvang 15.00 uur
Kaarten kunnen (bij voorkeur) worden besteld via de website: Gaanvoorgoud.nu of telefonisch via 06 1219 6812 / 050 409 4279.
De toegangsprijs is voor volwassenen € 12,50 en jeugd t/m 16 jaar € 5,- Dit is inclusief een kop koffie of thee in de pauze.
Meer informatie op de website gaanvoorgoud.nu

kaarten slotconcert world servants anloo zuidlaren

 

Jaarrede 2020, terugblik en vooruitzicht

federatie pkn anloo zuidlarenVorig jaar kwam de Brede Kerkenraad op 7 januari bijeen in de Zijbeuk. Na een heerlijke door ouders van World Servantsgangers bereidde en door jongeren geserveerde driegangen maaltijd, sprak ondergetekende z’n 3e jaarrede uit. Vervolgens informeerde Bert van Rijssen, projectmanager van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, ons over ‘Nalaten aan de Kerk’. De avond eindigde met een ‘hapje en drankje’.

Woensdag 20 februari opende wethouder Kraaijenbrink het Repaircafé op het Lentisterrein.
Een prachtig initiatief, dat in een behoefte voorziet en mensen bij elkaar brengt.

Op 5 maart, de dag vóór ‘Aswoensdag’, vond de 1e editie van ‘Pannenkoekendag’ plaats in de Meent. Een waar smulfestijn! De opbrengst was voor de Ghanareis en de voedselbank.

De Dorpskerk vormde op Biddag 13 maart het toneel van de 4e federatieve gemeenteavond. Ds. Robert-Jan ten Have ging voor in de Vesper. Hierna hield oud-synodepreses da. Saskia van Meggelen een inleiding over ‘Leve de Kerk!’ Onder het genot van een hapje en een drankje konden we in het koor van de kerk nog wat napraten.

Zaterdag 16 maart organiseerde de diaconie voor de 2e maal een Kerk-Doet-Dag.

De pastoraatavond op 25 april werd deze keer in de Meent gehouden. Dit maal was er geen spreker, maar gingen de aanwezigen o.l.v. Margreet Verspuij met elkaar in gesprek over ‘Daar ben je …’. In het najaar vond er weer een cursus bezoekwerk plaats. Komend voorjaar organiseert de Dorpskerk de pastoraatavond.

Magnus-Fair en Rommelmarkt blijven unieke plekken waar je voor een zacht prijsje leuke dingen op de kop kunt tikken. En goede doelen worden er ‘niet minder’ van!

In Anloo werden tijdens de zomervakantie opnieuw ‘vroege-vogel-diensten’ gehouden.

Voortaan gaat bij onze kerken op Roze Zondag de Regenboogvlag uit.

De Verre Reis met World Servants naar Ghana was een succes. ‘k Ben apetrots op wat de jongeren daar samen met hun begeleiders hebben kunnen doen. Het zijn kanjers!

Afgelopen zomer verwelkomde de Magnuskerk een nieuwe wijkraadsvoorzitter.

De seniorenbustocht op 24 augustus voerde o.a. naar het Hoge Land, waar de ‘Weem’ van Henk Helmantel in Westeremden met een bezoek werd vereerd.

Zondag 22 september startten we het nieuwe kerkelijk seizoen met een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. (Jaar)thema: ‘Een goed verhaal’. Na de koffie was er een puzzeltocht in het Laarwoud en hield Roel Nijhof een lezing. Tot slot volgde een eenvoudige doch voedzame broodmaaltijd.

De Zuidlaardermarkt bood bij Zijbeuk en Synagoge weer volop gelegenheid om geld voor goede doelen te vergaren.

Zondag 3 november was er in Laar- en Dorpskerk in het kader van Dankdag een zogeheten ‘fruitpakhuis’. Na de dienst werd her en der fruit bezorgd in papieren (!) zakken.

Jeugdkerk United gaat het anders doen: geen nadruk meer op avonddiensten en activiteiten vóór jongeren, maar mét jongeren. Op zondagochtend 17 november speelden en zongen zij zich in de Laarkerk al in de kijker met het thema ‘Mode’, tegen de achtergrond van Mt. 6, 28-30.

Commissie Nalaten heeft zich grondig verdiept in testamentair schenken aan de kerk, met een mooie kleurenfolder tot gevolg. De Huis-aan-huisbladen ‘Oostermoer’, ‘Krant van Tynaarlo’ en ‘de Schakel’ besteedden er aandacht aan.

Na een maandenlange voorbereiding hield de diaconie op 23 november in de Magnuskerk een kunstveiling voor het kindertehuis Alafya in Ghana. Opbrengst uiteindelijk 4670 euro!

Met anderen te voet langs ’s Heren wegen is ‘in’, zoals blijkt uit de meditatieve wandelingen in en rond Anloo, de pelgrimages op het Groninger land en de kerstwandeling in Zuidlaren.

De uitgave van een Kerstspecial heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar is er dan toch gekomen. Hulde voor de initiatiefnemers Bert Huisman en ds. Jelle van Slooten, die ondanks tegenslagen niet van opgeven wisten. Helaas ging er bij de bezorging het nodige mis, zodat niet iedereen ‘m in de bus kreeg.

Kerkrentmeesters bereiden weer de jaarlijkse VVB-actie voor, van groot belang voor het (voort)bestaan van onze gemeenten.

In maart wordt in de Laarkerk de nieuwe musical van eigen bodem ‘Gaan voor goud’ opgevoerd.

Werkgroep toekomstgerichte samenwerking heeft advies uitgebracht. In de komende tijd laten diverse geledingen van onze gemeenten hun licht erover schijnen, zodat wij in 2021 beslagen ten eis komen. Dan besluiten we immers hoe wij met elkaar verdergaan.

Evenals voorgaande jaren eindig ik m’n betoog met applaus te vragen voor onze vrijwilligers. Ze zijn niet alleen onmisbaar, maar ook onbetaalbaar! Cees Verspuij

‘Buitengewone vriendelijkheid’ Thema van de gebedsweek!

gebedsweek pkn anloo zuidlarenIn de week van 19 tot 26 januari wordt de internationale Week van Gebed voor de Eenheid gehouden.
De Laarkerk, Rank en Kandelaarkerk doen daar dit jaar weer aan mee.

Tijdens de gebedsweek bidden wereldwijd vele christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door problemen in de samenleving, ook in Zuidlaren, in de voorbede een plek te geven.

Iedereen is van harte welkom op een of meerdere bijeenkomsten steeds van 19.30-20.30 uur. Iedere avond heeft een eigen deelthema.
Maandag 20 januari Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45a. Verlichting; Christus licht zoeken en laten zien.
Woensdag 22 januari Laarkerk, Stationsweg 159. Vertrouwen; buitengewone vriendelijkheid en vrijgevigheid!
Donderdag 23 januari De Rank, Westeind 10. Hoop; zichtbare eenheid!

Thuis meebidden kan ook; in de kerk liggen gebedsboekjes klaar om mee te nemen. Wat zou het mooi zijn wanneer we op de verschillende bijeenkomsten steeds samen kunnen bidden. Nog vragen, neem gerust contact op.

Namens de gebedskringen van de drie organiserende kerken.

Cursus mystiek

cursus mystiek pkn anloo zuidlaren‘In mijn centrum is er geen eenzaam zelf, geen ego maar een ruimte gevuld met God.’

Dit is een mooie omschrijving van Timothy Radcliffe (Engelse dominicaan) over het gebied waarin mystici zich begeven. Er is een ruimte van stilte in ons waar we onszelf en God kunnen ervaren. Talloze mystici hebben deze innerlijke, stille ruimte in zichzelf onderzocht en geprobeerd hun ervaringen in woorden te vangen.

In vier avonden gaan we de mystiek verkennen. Wat vertellen de verschillende mystici ons en wat kan het voor ons als mens betekenen? Ook heel concreet in ons leven van alledag.
We doen dit aan de hand van mooie en inspirerende teksten van een aantal mystici, hedendaagse en uit een verder verleden. Zoals Teresa van Avila, Eckhart, Anselm Grün, Etty Hillesum en Carine Philipse.
We gaan kijken en ervaren wat hun woorden met ons doen. En hoe we meer contact kunnen maken met onze eigen innerlijke, stille ruimte.

De avonden worden gegeven door pastor Truda de Boer en Ria Wösten.
Locatie: R.K. kerk Zuidlaren, Hondsrugstraat 24A, Zuidlaren
Data: 22 januari, 19 februari, 25 maart en 22 april 2020
Tijd: 19.30-21.30 uur
Informatie en opgave bij Truda de Boer, trudadeboer@pknanloozuidlaren.nl, tel. 0592-482431 of Ria Wösten, riawosten@pknanloozuidlaren.nl, 06-12279142

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren