• Start

meditatief wandelen pkn anloo zuidlarenDit voorjaar houden we vanuit de Magnuskerk weer een aantal meditatieve wandelingen. We verzamelen voor de wandeling in de kerk, waar we een kort aandachtsmoment houden: er wordt een kaars aangestoken, we lezen een tekst, of zingen een lied. Daarna gaan we op pad: een wandeling van ongeveer een uur. Onder het lopen is er ruimte voor stilte, aandacht voor wat groeit en bloeit, gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop is er thee of koffie, en kunnen we samen een (zelf meegebracht) broodje eten. De wandelingen wordt gehouden op de vrijdagen 23 maart en 13 april om 11.00 uur. De leiding is in handen van da. Gonny de Boer.

Zondag 25 maart, aanvang 19.00 uur.
Reinhard Keiser, geboren in 1674,volgt een opleiding aan de Thomasschule te Leipzig. Hij legt zich voornamelijk toe op het componeren van opera’s. Hij schrijft er, als artistiek  leider en directeur van de opera te Hamburg maar liefst 116 (!) waarvan er ca. 20 bewaard zijn gebleven. Ook organiseert hij zondagmiddagconcerten; Händel is daarbij violist in zijn orkest. Vanaf 1728 werkt hij als cantor van de Dom te Hamburg. In deze hoedanigheid schrijft hij veel kerkmuziek. De Markus Passion is echter een werk uit een eerdere periode: reeds in 1713 voert Bach het werk uit, aan het hof te Weimar. Ook later zal Bach het werk uitvoeren; in 1726 en in 1743 maakt Bach veranderingen in de partituur. Het werk is ons overgeleverd in het handschrift van Bach; hierdoor is niet exact na te gaan welke veranderingen Bach heeft doorgevoerd, en welke muziek origineel van Keiser is. Het is een werk van grote kwaliteit, dat veel lyrische en dramatische momenten kent. Reinhard Keiser overlijdt te Hamburg in 1739. Tegenwoordig is zijn naam nagenoeg vergeten. Zijn tijdgenoten schatten hem echter in als eén van de belangrijkste componisten van zijn generatie.

De Markus Passion volgt het verhaal van Markus op de voet; het wordt voorafgegaan door een niet-letterlijk citaat uit het boek Jesaja. Het koor zingt  in deze passie alle tekst die in het verhaal is toebedeeld aan groepen van personen. Ook zingt het koor enkele koralen, waarin wordt gereageerd op hetgeen in de vertelling is gezegd. Met een blijmoedig “Amen” wordt de vertelling afgesloten.

Uitvoerenden:
Projectkoor “Agioso” wordt gevormd door: Greet Beikes, An Bierman, Heleen Blacquière, Christien Bugel, Marjan Fekkes, Janny de Groot, Thea Huisman, Joke Ketel, Jenneke Nanninga, Ietje Salomons, Lidy Scheffer, Jorien Slagter, Gerda Zomer (sopraan), Ria Bos, Elly Cats, Els Heijman, Lily Hoogenkamp, Margreet Kaspers, Anneke Kroon, Jolanda Kuiper, Anneke Luchies, Karien Melman, Lien Postma (alt), Beitske van Dam, Lex Duif, Fred v.d. Heijden, Tineke Homan, Frea Miedema, Harry Ridderbos, Rachel van Rijn (tenor), Wout Gerritsma, Peet den Hartog, Aldert Hesseling, Leo Kaptein, Dick v.d. Werff (bas).

Als instrumentalisten werken mee: Nico Klasberg en Karin Elema (viool),  Els Verhey en Frits Kelling (altviool), Boukje Baarda (cello),  Arnold Hogendorf (orgel).

Het geheel staat onder leiding van Wim Opgelder.

johannes passion pkn anloo zuidlarenOp 24 maart wordt de Johannes Passion van J.S. Bach gelezen en gezongen door het Kielzog Kamerkoor en Orkest onder leiding van dirigent Wim van de Laar. Solist Bert Suhlmann. Koos Bos zal de Nederlandse tekst van de evangelist lezen. Op 24 maart wordt de Johannes Passion van J.S. Bach gelezen en gezongen door het Kielzog Kamerkoor en Orkest onder leiding van dirigent Wim van de Laar. Solist Bert Suhlmann. Koos Bos zal de Nederlandse tekst van de evangelist lezen. De Johannes Passion mag met recht één van de mooiste werken van Johann Sebastian Bach worden genoemd. Voor de koren en koralen in deze passie, die het volk vertegenwoordigen, schreef hij zijn meest dramatische muziek! Bach heeft de Johannes Passion speciaal voor de Goede Vrijdag gecomponeerd. De eerste keer was deze passie te horen op Goede Vrijdag 7 april 1724 in de kerkdienst in de Nicolaikirche in Leipzig. 
De uitvoering is op 24 maart in de Magnuskerk. Aanvang 19.30 uur, entree € 7,50

palmpasen pkn anloo zuidlaren

Op 25 maart is het Palmpasen. Ieder jaar vieren we dit met elkaar in de kerk. Het verhaal van Palmpasen vertelt ons dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed en werd opgewacht door een grote groep mensen die hem toewuifden met palmtakken en hun mantels voor hem op de grond legden als teken van zijn koningschap. In de Laarkerk houden we met alle kinderen een mooie palmpasenoptocht in de kerk, altijd een prachtig gezicht.

Laarkerk
Op zaterdag 24 maart willen we met elkaar in De Meent de Palmpasen stokken gaan versieren. Neem je zelf een palmpasenkruis mee? Als je niet weet hoe je die moet maken, vraag gerust een ander kind, vader, moeder, opa of oma. Alle kinderen zijn van harte welkom van 10.00-12.00 in De Meent. We versieren de stokken met crêpepapier, lekkere dingen en laten al die mooie stokken zondag zien aan de mensen in de kerk tijdens een optocht door de kerk. En daarna mag je alles lekker opeten. Je hoeft je niet op te geven, iedereen is van harte welkom!

Dorpskerk
In de Dorpskerk houden we op deze zondag met alle kinderen een mooie Palmpasen optocht in de kerk, altijd een vrolijk gezicht. Op zondag 25 maart gaan we in de Zijbeuk de Palmpasen stokken versieren. Neem je zelf een Palmpasen stok mee? Je mag deze thuis alvast met crêpepapier versieren. In de Zijbeuk gaan we de stok dan met lekkere dingen versieren. Omdat we het broodhaantje er bovenop zetten is een spitse punt op de stok erg handig. Vanaf 9.45 uur ben je welkom in de Zijbeuk. Aan het einde van de dienst laten we onze mooi versierde Palmpasen stokken in de kerk zien en na afloop maken we met elkaar een mooie rij buiten de kerk. En daarna mag je al het lekkers opeten.

Groetjes van de leiding van de beide kindernevendiensten.

inloopmorgen pkn anloo zuidlarenOp zondag 22 april organiseren wij aansluitend aan de kerkdiensten een gezellige bijeenkomst in en om basisschool Het Stroomdal. Er wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade en wat lekkers. Daarna is er een circuit met spelletjes en knutselactiviteiten. Wij richten ons vooral op gezinnen met kinderen, maar in het kader van ‘ontmoeting’ nodigen we alle leden uit Westlaren van de Dorps- en Laarkerk van harte uit om gezellig mee te doen of om aan te moedigen.

Voor nadere informatie, of om u aan te melden voor het bakken van wat lekkers, kunt u terecht bij:
Yvette Belt, Tryntsje Smit, Esther Vierkant en Rennie van der Velden. rvdvelden@pknanloozuidlaren.nl

cursus bezoekwerk pastoraat pkn anloo zuidlarenAan alle medewerkers van het pastoraat en bezoekwerk van de federatie PKN Anloo - Zuidlaren.

Op 25 april houden we onze jaarlijkse gezamenlijke pastorale avond. Een avond die in het teken staat van elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, en natuurlijk een thema. Dit jaar luidt dat: pastoraat bij ziekte. Spreker is ds. Ruurd van de Water, geestelijke verzorger in het Martini Ziekenhuis. Het belooft een boeiende avond te worden. U bent van harte uitgenodigd.

Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Zetstee in Annen

Aanmelden kan tot 20 april bij:
Hotske Nijhof, h.nijhof@pknanloozuidlaren.nl
Margreet Verspuij, mverspuij@pknanloozuidlaren.nl 
Marga Neijboer, m.neijboer@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.