• Start

Verlies leden niet uit het oog pkn anloo zuidlarenHoud de administratie van uw gemeente op orde. Vul de internetconsultatie van de overheid in. 

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

Scriba René de Reuver begrijpt niet dat de Tweede Kamer mogelijk gaat besluiten om deze regeling voor de kerken op te heffen. “SILA is een goed werkende en handige manier voor kerken om hun administratie op orde te houden. Op deze manier houden wij onze leden in het oog. Zoals andere ledenorganisaties dat ook via zo’n regeling doen. Waarom wil de overheid iets opheffen wat goed werkt en zinvol is?” 

In beeld blijven
Dit systeem helpt gemeenten om haar ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de gemeente door te geven, krijgt de gemeente niet meer automatisch van de burgerlijke gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Ook voor studenten is SILA onmisbaar. Studenten verhuizen meestal vanuit het ouderlijke huis naar hun studentenstad. Zij zullen - in de ban van de nieuwe fase in hun leven - er niet altijd aan denken om een adreswijziging aan de kerk door te geven. Terwijl contact met de kerk in hun nieuwe omgeving misschien wel op prijs gesteld wordt.

Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen laten weten wat hij/zij van het voornemen vindt dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017. Scriba René de Reuver roept iedereen op om de consultatie in te vullen. "Laat de overheid weten dat wij SILA niet kunnen missen! Wij willen dat al onze leden in beeld blijven!"

Lees meer: Verlies leden niet uit het oog!

kookcafe pkn anloo zuidlarenHet heeft even geduurd maar er komt weer een nieuw kookcafé! Dit keer in het jaarthema ‘Deel je leven’. Net als anders worden de beste koks in de gemeente verzameld om voor u een heerlijk drie gangen menu klaar te zetten en deze keer gaan we de gehele wereld over! De koks zullen gaan koken uit het land van herkomst. De opbrengst is voor het jeugddiaconaat. Voor een deel dichtbij huis en een ander deel zal bijdragen aan het Roemeniëproject waarbij er hulp wordt geboden aan de arme lokale bevolking. Het kookcafé zal plaatsvinden in de Meent op zaterdag 28 januari. Aanvang is om 18:00 uur.

Wilt u nou van harte komen maar is vervoer een probleem? Geef dit even aan bij het aanmelden en dan regelen wij een taxi. De jongeren van het Roemeniëproject en de koks staan al klaar om u een mooie avond te laten beleven. Kosten voor het drie gangen menu is €17,50 en voor de drankjes vragen wij een vrijwillige bijdrage. Aanmelden kan bij Danja de Groot via de mail:  danjadegroot@pknanloozuidlaren.nl of er kan even gebeld worden met tel. 0637198581. Laat u even weten met hoeveel personen u komt? Hopelijk tot dan!

Triny van der Ploeg, Rennie van der Velde, Wilma de Groot, Gerrit Denenkamp en Danja de Groot

kom naar voren kees posthumus jull beerdaOp 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen poneerde. Op gedreven wijze liet hij weten wat hij geloofde en wat hij van de kerk en van gelovigen verwachtte. Vooruitlopend daarop vinden er de komende maanden al tal van activiteiten plaats om dit feit te herdenken. Met ‘Kom naar voren’ presenteren verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda in dit Luther-gedenkjaar een muzikale voorstelling rond 500 jaar protestantisme. Er treden bekende en minder bekende voorlieden van de reformatie voor het voetlicht.
De avond wordt gehouden op woensdag 25 januari in de Ontmoetingskerk en begint om 20.00 uur.
De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Anloo-Zuidlaren.
De toegang is vrij, maar een gift wordt op prijs gesteld.

rommelmarkt logoHierbij een update over de laatste ontwikkelingen rondom ‘De Markt’ welke 6 mei gehouden zal worden op het plein bij de Laarkerk. We hebben gestemd over de bestemming van de opbrengst en de meeste stemmen zijn naar Kinderhulp Gambia gegaan. Dit is voorgelegd aan de kerkenraad en zij hebben ingestemd. De opbrengst van de markt zal puur aan de kinderen in Gambia worden besteed.Zie voor meer informatie www.kinderhulpgambia.nl. Een van de organisatoren van dit project zal 30 april aanstaande. een toelichting geven met behulp van videobeelden tijdens de kerkdienst.

Ondertussen zijn de nieuwe inbrengdata bekend geworden, deze zijn: 11 en 25 februari, 11 en 25 maart en als laatste 8 april. Noteer deze data alvast op uw kalender of in uw agenda. Mocht u zelf niet over vervoer beschikken, dan mag u bellen met dhr. R. Visser, 050 409 3919.

 Net als voorgaande jaren zullen er geen grote meubels, matrassen, banken, etc. meer worden ingenomen. Tevens zijn wij nog op zoek naar een coördinator voor de stand van de kinderhoek. Bent u of weet u iemand die dit zou willen doen, schroom dan niet en geef u op bij de dhr. R. Visser, 050 409 3919.

Zie voor meer informatie www.kinderhulpgambia.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2016 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden