• Start

gedachtenis dienst laarkerk zuidlaren26 november is het weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit is de zondag waarop wij onze overledenen van het afgelopen jaar herdenken.

Een bijzondere dienst waarin we de namen van de gemeenteleden noemen die zijn overleden.
De stenen met de namen van de overledenen worden vanuit het gedachtenispaneel naar voren gebracht en er wordt een kaars aangestoken.

Wilt u ook een kaarsje aansteken voor iemand uit uw familie of kennissenkring? Ieder die dat wil krijgt de gelegenheid om dat te doen. U bent van harte uitgenodigd. De dienst begint om 10.00 uur in de Laarkerk.
Ook gasten zijn van harte welkom.

U-nited verleent medewerking aan deze dienst.

hier sta ik Dansen en vechten met Luther pkn anloo zuidlarenDe classis Assen zal ophouden te bestaan  en opgaan in de te vormen classis Groningen-Drenthe. Om dit moment te markeren sluit de classis Assen haar bestaan af met een feestelijke voorstelling open voor alle gemeente leden in ons rayon Noord Drenthe van Kees van der Zwaard “Hier sta ik”.

U hoort een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil,- voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Als men danst is er geen zweem van droefheid;
maar als men vecht, dan is er vrees en spant men zich in tot het uiterste…
Maarten Luther

Maarten krijgt een brief van zijn jeugdvriend Olaf: ‘Als je dit leest, ben ik er niet meer.’ In de brief doet Olaf een verzoek aan Maarten om tijdens de begrafenisplechtigheid te spreken. ‘Je zult wel verbaasd zijn, dat ik je dit vraag, maar jij bent de enige, die ik ken, die iets met God heeft. Of hoor je niet meer bij die club?’
De herinnering aan zijn verloren vriendschap met Olaf brengt Maarten op het punt, dat hij zich moet uitspreken: ‘Waar sta ik?’

De voorstelling en afsluiting van de classis is op donderdag 30 november om 20.00 uur in het kerkelijk centrum ‘Op de Helte’ te Roden. De toegang is vrij voor alle gemeenteleden, al vragen we een vrije gift bij de uitgangscollecte. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje napraten.

restauratie dorpskerk orgelRecentelijk is er een inspectie van het kerkorgel uitgevoerd. Deze inspectie toont aan dat een groot deel van de pijpen onder in het orgel ernstig zijn beschadigd door corrosie. Van de 180 pijpen moet zo’n 2/3 worden gerepareerd. Deze pijpen zijn onderdeel van het bovenste klavier. De pijpen boven in het orgel, behorende bij het onderste klavier, schijnen niet te zijn aangetast. Corrosie van loden orgelpijpen blijkt een wereldwijd probleem te zijn. Niet alleen Europese orgels, maar ook kerkorgels in Amerika, Japan en Australië hebben ernstig last van corrosie van de orgelpijpen. Hoewel er uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan, is de oorzaak nog steeds niet volledig duidelijk. De legering van het lood schijn wel effect te hebben op het corrosieproces. De pijpen van het oudere onderste klavier dat dateert van 1790, waar geen corrosie is gedetecteerd, heeft een andere legering dan de gecorrodeerde pijpen van het “nieuwere” bovenste klavier (1845).

Met de reparatie van de gecorrodeerde orgelpijpen zal zo spoedig mogelijk worden aangevangen. Gedurende de reparatie zal helaas geen gebruik gemaakt kunnen worden van het bovenste klavier.

kerstboomIeder jaar met kerst hebben wij een mooie echte kerstboom in de Dorpskerk. Een prachtig gezicht!
Deze bomen kregen we altijd via een vast adres, maar die bomen zijn de afgelopen jaren gebruikt en zijn nu op.
Daarom zijn we nu op zoek naar een kerstboom voor komend jaar in de Dorpskerk.
Wie heeft een boom in de tuin die er eigenlijk uit moet en wel geschikt is als kerstboom voor de kerk.
We zijn op zoek naar een smalle hoge boom. We hebben eventueel iemand beschikbaar die de boom kan kappen.
Wie weet, ken je iemand in je eigen kring van familie en vrienden die met een te grote boom voor een te kleine tuin opgescheept zit. Een prachtige kans om deze boom nog een mooie kerst te bezorgen!

Reacties graag naar mvanasperen@pknanloozuidlaren.nl

rommelmarkt logoDe voorbereidingen voor de rommelmarkt in 2018 zijn al weer in volle gang! De opbrengst van de markt gaat zoals ieder jaar naar het goede doel.

Rommelmarkt 2018 zaterdag 28 april 2018 van 9.00 tot 16.00 uur op het kerkplein Laarkerk Zuidlaren.

Heeft u nog goed bruikbare spullen voor de markt? Dan kunt u bellen naar 050 409 3919 voor een afspraak en zo nodig halen we de goederen op of breng de spullen op onderstaade data langs.

Inbrengdata:
18 november

Van 9.00 uur tot 12.00 uur op het kerkplein naast de Laarkerk.
Graag schone en goed verkoopbare spullen. Er worden geen bedden, kasten, banken en vloerkleden meer ingenomen.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.