• Start

Nieuwe predikant Laarkerk

Op donderdag 19 januari heeft de wijkraad van de Laarkerk op een gemeenteavond de naam bekend gemaakt van de predikant die men wil beroepen. Er is uitleg gegeven over de gevolgde procedure en in een interviewfilmpje heeft de kandidaat zichzelf voorgesteld. De kandidaat is op de hoogte gesteld dat er unaniem wordt uitgekeken naar de komst van de kandidaat. Helaas wordt de naam hier nog niet bekend gemaakt. Er is nog een periode van 7 dagen, waarin, volgens de plaatselijke verordening, bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Pas na deze periode kunnen en zullen de voorzitter en scriba van de Laarkerk de beroepingsbrief persoonlijk gaan overhandigen en verder nader kennis maken.
In overleg met de kandidaat is besloten het interviewfilmpje dan ook nog niet openbaar te maken. Als de kandidaat ingaat op de beroeping zal binnen drie maanden de losmakings- en intrededienst plaatsvinden. Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groeten,
Karel van der Velden
Voorzitter Laarkerk

Actie Kerkbalans Laarkerk

De actie Kerkbalans 2023 gaat weer van start!  

Digitaal doorgeven
Gemeenteleden van de Laarkerk die bij ons hebben aangegeven dat zij digitaal willen aanleveren zullen op
maandag 9 januari een e-mail ontvangen met het verzoek om de toezegging digitaal aan te leveren!
Klik hieronder om uw bijdrage door te geven:

button bijdrage doorgeven laarkerk akb 2022Of klik hier :-> https://www.pknanloozuidlaren.nl/kerkbalans

kerkbalans pkn anloo zuidlaren 2020De reguliere actie begint op 16 januari 2023 en loopt tot en met 26 januari 2023. Vanaf maandag 16 januari 2023 gaan er weer ongeveer 30 vrijwilligers op pad om de envelop bij u te bezorgen. In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren wordt de week daarna de envelop met ingevulde toezegging door dezelfde vrijwilliger weer opgehaald. U kunt de toezegging eventueel ook zelf bij de vrijwilliger in uw wijk afleveren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met Jan Groenewold: kerkbalans@laarkerk.nl

Gemeenteleden buiten Zuidlaren ontvangen het toezeggingsformulier via de post en worden verzocht de ingevulde toezegging in de bijgevoegde envelop met postzegel terug te sturen!

Periodieke gift
Gemeenteleden die middels een Periodieke gift meedoen aan de actie Kerkbalans zullen geen verzoek krijgen tot aanlevering. De gemeenteleden die vanaf 2018 meedoen zullen persoonlijk worden benaderd door het College van Kerkrentmeesters aangezien voor hen de 5 jaarlijkse periode is afgelopen en er een nieuwe overeenkomst moet worden afgesloten.

Medio februari 2023 zullen via de nieuwsbrief en website de voorlopige resultaten bekend worden gemaakt.

Inbreng voor de rommelmarkt 2023

rommelmarkt logoWe zijn als rommelmarkt commissie al weer bezig met de voorbereidingen voor 2023. Jullie hebben het vast al in de agenda staan, maar voor de zekerheid, de datum is zaterdag 22 april 2023. Dus geen vakantie plannen op die datum, Zuidlaren is the place to be!!
We starten binnenkort weer met de inname van goed verkoopbare spullen. Het gaat dan om schone en hele spullen die door 1 persoon te dragen zijn. Dus geen zware meubelen en kasten etc. Jullie kunnen de spullen inbrengen op het kerkplein aan de Stationsweg van 10.00 - 12.00 uur, op de volgende zaterdagen:
04 februari 2023
25 februari 2023
11 maart 2023
Alvast bedankt voor de medewerking,
de rommelmarkt commissie. 

Uitnodiging Après-ski Bingo

bingo pkn anloozuidlarenWie doet er mee met deze gezellige Bingo in het teken van Wintersport?
Iedereen is welkom bij deze interkerkelijke activiteit. Neem gerust een vriend, vriendin , buurman of buurvrouw mee.
Wanneer: vrijdag 10 februari
Waar: de Meent
Hoe laat: inloop vanaf 19.00 uur
Start Bingo: 19.30 uur
Entree: 5 euro (exclusief drankjes)
Drankjes betalen aan de bar (contant of pinnen)
Kom in gepaste kleding, denk aan skipak, lederhosen, Heidi jurkje, oid.
Neem een pen of stift mee, om fanatiek de genoemde getallen in te kleuren.
Indien nodig kan vervoer geregeld worden.
Ivm. inkoop en voorbereidingen, graag aanmelden via: bingo@pknanloozuidlaren.nl
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Marjolijn Hulsegge 06-81791614
Rennie van der Velden 050-4096043

Cantatedienst Magnuskerk Anloo

Ewiges Feuer pkn anloo zuidlarenOp zondag 12 februari a.s. om 10.00 uur is er in de Magnuskerk een cantatedienst, uitgevoerd door het cantatecollectief ‘Ewiges Feuer' uit Vries. Dit collectief wordt gevormd door een koor met orkest dat al 15 jaar de cantates van Johann Sebastian Bach uitvoert in de kerkdienst op of nabij de (zon)dagen waar Bach ze voor maakte. Dus precies zoals hij dat zelf 300 jaar geleden deed. Cantates overtreffen de schoonheid van de bekende passies en missen die Johann Sebastian Bach ook maakte. In een cantatedienst staat altijd een passage uit de Bijbel centraal en wordt er een daarop gebaseerde cantate uitgevoerd. Oók zondag 12 februari: Cantate BWV 18, gecomponeerd voor Zondag Sexagesima in 1714, de 2e zondag voor de vastentijd, 8e zondag voor Pasen, dit jaar juist op de 12e februari….

Klaverjassen

klaverjassen laarkerk zuidlarenIn het kader van verticale integratie tussen jong & oud willen een aantal jeudige gemeenteleden weer een gezellige klaverjasavond organiseren. Net als vijf jaar geleden, gaan we in een toernooivorm Amsterdams jassen, zodat we aan het eind van de avond een klaverjasbokaal kunnen uitreiken. U kunt zich opgeven in duo's of alleen. Bij het laatste wordt u gekoppeld aan een maat. 

Wanneer: vrijdag 17 februari 20:00 uur 
Waar: jeugdsoos Het Station (De Meent)
Hoe: aanmelden kan door te mailen naar klaverjassen@laarkerk.nl of telefonisch via 06 46 41 43 48 

Pannenkoekendag 2023

pannenkoeken maaltijd 2020 pkn anloo zuidlarenEen aantal keren vierden we met jong en oud in de Meent Pannenkoekendag. Na een paar jaren waarin dit door Corona niet door kon gaan, pakken we nu de draad nu weer op.
Pannenkoekendag heeft oude papieren en schijnt al eeuwen vooraf te gaan aan de tijd van het vasten. Met de resten van luxe producten als boter, eieren, suiker en wat meel werden de pannenkoeken gebakken. 
Wij gaan pannenkoeken eten voor de gezelligheid en om te bedenken hoe belangrijk voedsel is, vooral als je het niet of te weinig hebt. Saamhorigheid en solidariteit gaan hand in hand. De opbrengst is bestemd voor een goed doel.  Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!  Oudere gemeenteleden voor wie het moeilijk is om zelf naar de Meent te komen kunnen we ophalen en weer thuisbrengen. 
Datum: dinsdag 21 februari
Tijd: 17.30 uur of 18.30 uur
Plaats: de Meent
Prijs: € 5,- pp (kinderen tot 10 jaar gratis), onbeperkt pannenkoeken eten 
We zoeken ook mensen die willen helpen, te denken valt aan:
- thuis 25 pannenkoeken bakken
- pannenkoeken bakken in de Meent
- afwassen in de Meent
Opgave voor deelname of hulp kan: via pannenkoeken@pknanloozuidlaren.nl of neem contact op met Agnes Jager, tel. 06 51969345.

Theateravond: Alle 7 goed!

Kees Posthumus accordeonist Dirk Overbeek pkn anloo zuidlarenIn een actuele, muzikale voorstelling van verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist/sidekick Dirk Overbeek komen in Alle 7 goed! de zeven werken van barmhartigheid voorbij. Op een rijtje: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken verzorgen en de doden begraven.

Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook.
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over barmhartigheid en hoe je dat moet doen.
Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht?

Datum: woensdag 22 maart
Locatie: Ontmoetingskerk
Aanvang: 20.00 uur
De toegang is vrij, maar een gift wordt op prijs gesteld.
Meer informatie is te vinden op www.keesposthumus.nl.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren