• Start

Zondag 25 maart, aanvang 19.00 uur.
Reinhard Keiser, geboren in 1674,volgt een opleiding aan de Thomasschule te Leipzig. Hij legt zich voornamelijk toe op het componeren van opera’s. Hij schrijft er, als artistiek  leider en directeur van de opera te Hamburg maar liefst 116 (!) waarvan er ca. 20 bewaard zijn gebleven. Ook organiseert hij zondagmiddagconcerten; Händel is daarbij violist in zijn orkest. Vanaf 1728 werkt hij als cantor van de Dom te Hamburg. In deze hoedanigheid schrijft hij veel kerkmuziek. De Markus Passion is echter een werk uit een eerdere periode: reeds in 1713 voert Bach het werk uit, aan het hof te Weimar. Ook later zal Bach het werk uitvoeren; in 1726 en in 1743 maakt Bach veranderingen in de partituur. Het werk is ons overgeleverd in het handschrift van Bach; hierdoor is niet exact na te gaan welke veranderingen Bach heeft doorgevoerd, en welke muziek origineel van Keiser is. Het is een werk van grote kwaliteit, dat veel lyrische en dramatische momenten kent. Reinhard Keiser overlijdt te Hamburg in 1739. Tegenwoordig is zijn naam nagenoeg vergeten. Zijn tijdgenoten schatten hem echter in als eén van de belangrijkste componisten van zijn generatie.

De Markus Passion volgt het verhaal van Markus op de voet; het wordt voorafgegaan door een niet-letterlijk citaat uit het boek Jesaja. Het koor zingt  in deze passie alle tekst die in het verhaal is toebedeeld aan groepen van personen. Ook zingt het koor enkele koralen, waarin wordt gereageerd op hetgeen in de vertelling is gezegd. Met een blijmoedig “Amen” wordt de vertelling afgesloten.

Uitvoerenden:
Projectkoor “Agioso” wordt gevormd door: Greet Beikes, An Bierman, Heleen Blacquière, Christien Bugel, Marjan Fekkes, Janny de Groot, Thea Huisman, Joke Ketel, Jenneke Nanninga, Ietje Salomons, Lidy Scheffer, Jorien Slagter, Gerda Zomer (sopraan), Ria Bos, Elly Cats, Els Heijman, Lily Hoogenkamp, Margreet Kaspers, Anneke Kroon, Jolanda Kuiper, Anneke Luchies, Karien Melman, Lien Postma (alt), Beitske van Dam, Lex Duif, Fred v.d. Heijden, Tineke Homan, Frea Miedema, Harry Ridderbos, Rachel van Rijn (tenor), Wout Gerritsma, Peet den Hartog, Aldert Hesseling, Leo Kaptein, Dick v.d. Werff (bas).

Als instrumentalisten werken mee: Nico Klasberg en Karin Elema (viool),  Els Verhey en Frits Kelling (altviool), Boukje Baarda (cello),  Arnold Hogendorf (orgel).

Het geheel staat onder leiding van Wim Opgelder.

inloopmorgen pkn anloo zuidlarenOp zondag 22 april organiseren wij aansluitend aan de kerkdiensten een gezellige bijeenkomst in en om basisschool Het Stroomdal. Er wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade en wat lekkers. Daarna is er een circuit met spelletjes en knutselactiviteiten. Wij richten ons vooral op gezinnen met kinderen, maar in het kader van ‘ontmoeting’ nodigen we alle leden uit Westlaren van de Dorps- en Laarkerk van harte uit om gezellig mee te doen of om aan te moedigen.

Voor nadere informatie, of om u aan te melden voor het bakken van wat lekkers, kunt u terecht bij:
Yvette Belt, Tryntsje Smit, Esther Vierkant en Rennie van der Velden. rvdvelden@pknanloozuidlaren.nl

cursus bezoekwerk pastoraat pkn anloo zuidlarenAan alle medewerkers van het pastoraat en bezoekwerk van de federatie PKN Anloo - Zuidlaren.

Op 25 april houden we onze jaarlijkse gezamenlijke pastorale avond. Een avond die in het teken staat van elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, en natuurlijk een thema. Dit jaar luidt dat: pastoraat bij ziekte. Spreker is ds. Ruurd van de Water, geestelijke verzorger in het Martini Ziekenhuis. Het belooft een boeiende avond te worden. U bent van harte uitgenodigd.

Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Zetstee in Annen

Aanmelden kan tot 20 april bij:
Hotske Nijhof, h.nijhof@pknanloozuidlaren.nl
Margreet Verspuij, m.verspuij@pknanloozuidlaren.nl 
Marga Neijboer, m.neijboer@pknanloozuidlaren.nl

kerk doet dag pkn anloo zuidlarenZaterdag 10 maart was het dan zover, de eerste Kerk-doet-dag ging van start.

We vonden het best een beetje spannend, zouden alle klussers er zijn? Vinden de mensen bij wie er geklust gaat worden het wel leuk? Achteraf bleken onze zorgen niet nodig.

Om 9.30 uur kwamen de eerste klussers binnen, zij waren er helemaal op gekleed om de handen uit de mouwen te steken en hadden er zin in! Na een kop koffie en een kort werkoverleg ging iedereen naar zijn/haar adres.

Alle klussers werden hartelijk ontvangen op het gastadres. Soms werd er toch even nagevraagd wie je bent of van wie je er één bent. Best begrijpelijk, want er komt zomaar iemand in jouw huis. En dan aan de slag. We hebben dakgoten leeggehaald, mos verwijderd, stof gezogen, ramen gewassen, geholpen bij een computerklus, een klemmende deur gerepareerd, maar er was ook tijd voor een praatje en een kopje koffie. De tijd vloog om en er was veel gezelligheid. Om half een was iedereen terug in de Soos.

De Kerk-doet-dag 2018 is naar ons idee geslaagd; samen de handen uit de mouwen steken en de ander ontmoeten. Een actieve manier om over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen. We hopen dat we er een jaarlijkse traditie van kunnen en mogen maken.

Iedereen heel erg bedankt!

Hartelijke groet,
Bernice, Bert, Bob, Diane en Wilma

gebeds kring pkn anloo zuidlarenOok dit jaar werd er in de week van gebed een gebedsavond georganiseerd voor alle kerken in Zuidlaren. Deze vond plaats op donderdag 25 januari in de Laarkerk. Fijn om te merken dat bijna alle kerken vertegenwoordigd waren op die avond!Ook dit jaar werd er in de week van gebed een gebedsavond georganiseerd voor alle kerken in Zuidlaren. Deze vond plaats op donderdag 25 januari in de Laarkerk. Fijn om te merken dat bijna alle kerken vertegenwoordigd waren op die avond! Het is hoopgevend om met elkaar te bidden en al onze noden en lasten bij Hem te brengen, Hem de eer te geven die Hem toekomt. Het plan is opgevat om een aantal keren per jaar samen met de gebedsgroep uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te bidden. De eerste keer zal plaatsvinden op 4 april om 19.00 uur in de Laarkerk. Weet u welkom.

meditatief wandelen pkn anloo zuidlarenDit voorjaar houden we vanuit de Magnuskerk weer een aantal meditatieve wandelingen. We verzamelen voor de wandeling in de kerk, waar we een kort aandachtsmoment houden: er wordt een kaars aangestoken, we lezen een tekst, of zingen een lied. Daarna gaan we op pad: een wandeling van ongeveer een uur. Onder het lopen is er ruimte voor stilte, aandacht voor wat groeit en bloeit, gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop is er thee of koffie, en kunnen we samen een (zelf meegebracht) broodje eten. De wandelingen wordt gehouden op de vrijdag 13 april om 11.00 uur. De leiding is in handen van da. Gonny de Boer.

  • 1
  • 2

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.