Afdrukken

Kerkdiensten zomerperiode

samen-op-weg-dienst-pkn-zuidlarenTijdens de zomervakantie worden er door de Dorps- en Laarkerk gezamenlijke diensten georganiseerd.

Op
 3 en 10 augustus vinden de diensten plaats in de Laarkerk, Stationsweg 159 te Zuidlaren.

De diensten beginnen om 10.00uur en zijn ook live te volgen via internet, klik hier voor de uitzendingen vanuit de Laarkerk.

Afdrukken

36 jongeren mee op reis met Werkgroep Suriname!

logo-werkgroep-suriname-zuidlarenHet is via Samenklank en de website even stil geweest rondom de Surinamereis maar dat wil niet zeggen dat er weinig is gebeurd. Na een zeer succesvolle info middag op 16 maart j.l. liep het storm toen de deelnemers zich  op 30 maart digitaal konden aanmelden. Na 10 minuten waren er al 20 aanmeldingen binnen. Uiteindelijk hebben zich 36 deelnemers aangemeld. Omdat we niemand wilden teleurstellen hebben we na goed overleg besloten met een iets grotere groep dan de bedoeling was het avontuur aan te gaan. De groep zal begeleid worden door een groep van ca. 8 stafleden. In een volgende Samenklank zal de staf voorgesteld worden.

Afdrukken

Brief over het ambt aan de gemeente

logo-pknDr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een brief geschreven aan alle gemeenteleden. Hij heeft bij een rondgang langs de kerkenraden opgemerkt dat de kerk vaak als organisatie wordt gezien en een gebouw is dat beheerd moet worden.

In de brief wijst hij gemeenteleden erop dat de kerk in de eerste plaats een geloofsgemeenschap is, een samenleving van zusters en broeders in Christus’ naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Hij verwijst daarbij naar het volgende Schriftgedeelte:
De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Handelingen 2:42).

Er zijn niet alleen ambten zoals predikant, ouderling of diaken maar elke gedoopte christen heeft een ambt en is ambtsdrager. We mogen volgens hem de kerk als geloofsgemeenschap steeds opnieuw ontdekken. En dat we opnieuw het voorrecht mogen ervaren om van die gemeenschap een levend lid te zijn.

Voor de gehele brief verwijzen we u graag naar de volgende link:
 pdfBrief over het ambt aan de gemeente

magnuskerk-zuidlaren

 

laarkerk-zuidlaren

dorpskerk-zuidlaren